Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen

Förorter
27.2.2018

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle som bränsle i värmecentralen som uppförs i Tattarmossen i nordöstra Helsingfors.

Värmecentralens planerade bränsleeffekt är 120 MW och fjärrvärmeeffekten 130 MW. Huvudbränslet är biomassa och i det andra projektalternativet används förutom biomassa dessutom avfallsbaserade återvinningsbränslen (samförbränningsanläggning). Reservbränslet utgörs av jordgas (50 % av effekten) och som startbränsle används lätt brännolja.

Fjärrvärmen överförs till stadscentrum genom att värmecentralen ansluts till huvudnätet via ett ca 1 kilometer långt överföringsrör som anläggs västerut i riktning med Storskogsvägen. På anläggningsplatsen kan dessutom en del av anläggningens värmeproduktion anslutas till det östra nätet med hjälp av en värmeväxlare. Värmecentralen är planerad att användas året om och dess planerade årliga driftstid är ca 7 300 timmar.

I MKB-bedömningsprogrammet presenteras de olika alternativen att genomföra projektet.

Tillställning för allmänheten

Projektet och miljökonsekvensprogrammet presenteras för allmänheten tisdagen den 13 mars 2018 klockan 18.00-20.00 i Puistolan peruskoulu, Koutavägen 2, 00760 Helsingfors.

MKB-bedömningsprogrammet är framlagd till påseende 5.3-3.4 på Info- och utställningslokal Plattformen, Narinken 2 och Malms bibliotek, Nedre Malms torg 1.

Läs mer

MKB-programmet