Malms flygplats söker ny krögare

Malms flygfält
15.3.2018

Restaurangen i den runda terminalbyggnaden på Malms flygplats söker ny hyresgäst. Det är Helsingfors stad som hyr ut lokalerna i och med att föregående företagare lämnar verksamheten. Strävan är att restaurangverksamheten fortsätter utan avbrott eller efter möjligast korta paus.

Restaurangen ligger i den kulturhistoriskt värdefulla funkisbyggnaden från 1930-talet. Malms flygplats togs i bruk 1936 och var den första finländska civilflygplatsen.

För Malms flygplatsområde planerar Helsingfors stad bostadskvarter för upp till 25 000 boende. Terminalbyggnaden, hangaren där man förvarar flygplan och den lilla garagebyggnaden i trä intill hangaren ska bli kulturmärkta och bevaras oavsett vad som sker på det övriga området.
 

Mer om uthyrning, villkor och visning

Mer om planerna för Malms flygplats på