Stadsmiljösektorn till eget hus i Fiskehamnen

Fiskehamnen
15.3.2018

Byggnadsarbetena på ett eget hus för stadsmiljösektorn i Helsingfors är i startgropen och bygget färdigställs om två år. Helsingfors stad och Skanska undertecknade 5.2 2018 ett avtal om projektet.

Nybygget tar plats på Verkstadsgatan 8 i Fiskehamnen och ger rum åt personalen på omkring 1 500 anställda. I huset finns därtill lokaler för kundtjänst, sammanträden och utställningar.

Stadsmiljösektorn är ett ämbetsverk som arbetar med att planera, bygga och upprätthålla stadsmiljön i Helsingfors och i uppdraget ingår också byggnadstillsynen och tjänster i anslutning till miljön.

Projektet genomförs som projektledarentreprenad och arbetena kom i gång i februari. I värdet på entreprenaden på 82,8 miljoner euro ingår byggnads-och husteknik medan markarbetena genom genomförs som delentreprenad.
 

Stadsmiljön under ett tak

Stadsmiljösektorn har sitt ursprung i 2017 då man sammanslog stadsplaneringskontoret, byggnadskontoret, byggnadstillsynsverket, fastighetskontoret, miljöcentralen, bostadsproduktionsbyrån och partitorget.

” På grund av den tidigare strukturen har verksamheterna fungerat på olika ställen i Helsingfors. Genom att sammanföra allting under ett tak kan vi både intensifiera samarbetet mellan de olika sektorerna och förbättra kundservicen, säger tekniska chefen för stadsmiljösektorn Jaakko Stauffer.

Nybygget består av sju våningar ovanför markyta och en underjordisk våning med 75 bilplatser och 500 cykelplatser. ”Genom att arbetsbilden lever och möjligheterna till flextid ökar vill vi uppmuntra personalen att cykla till jobbet eller använda kollektivtrafik, säger Stauffer.

Man har ställt höga krav på miljöaspekter och energieffektivitet i nybygget, och huset ska nästan nå nollenergistatus. Solpaneler och gröntak överst ingår i projektet, och solenergin ska producera belysning.

”Stadsmiljöhuset ska speglar de mål som Helsingfors stad strävar efter i fråga om miljöeffektivitet och arbetsmiljö, säger Stauffer.

Fasaden på stadsmiljöhuset är anpassad till Fiskehamnens industriella tegelbyggnader och arkitektonisk prägel ger de höga bågformade fönsterkonstruktionerna i nivå med gatan. Byggnaden saknar egen gård och i stället bygger man indrag med rymliga avsatser och balkonger med plats för planteringar. Meningen är att dessa ska användas för rekreation, möten och arbete.
 

 Arkitektbyrån Lahdelma & Mahlamäki.