Helheten spårvagnsdepån och bostäderna i Uppby i Degerö

Kronbergsstranden
20.3.2018

En depå för spårvagnsförbindelsen Kronbroarna planeras i Uppby i Degerö. I anslutning till depån ska även bostäder byggas. Helsingfors stad ordnade en arkitekturtävling för denna så kallade hybriddepå och Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy stod för vinnarbidraget. Vinnarförslaget, som heter Scapes, består av femhörniga kvarter av varierande höjd. Byggandet kommer att inledas i början av 2020-talet.

Spårvagnsdepån och bostadskvarteren kommer att placeras vid Rävsundsvägen. Området är nära tjänsterna i Degerö centrum, såsom det nya köpcentret som öppnas under hösten 2018.

I vinnarförslaget har spårvagnsdepån och parkeringen vid bostadshusen placerats under ett gårdsdäck. Bostadskvarteren kantas av radhus i mörkt tegel. Varje kvarter har ett högre tornlikt flervåningshus, vars fasader är ljusa och putsade samt delvis av glas. Storleken på bostäderna varierar från rymliga enrummare till fyrarummare på över 80 kvadratmeter. Även livscykelbostäder föreslås.

"Spårvagnsdepån placeras under ett gårdsdäck så att enbart in- och utfarterna kan ses. Motsvarande objekt har byggts i Europa redan tidigare. Objektet planeras av specialister så att slutresultatet ska bli fungerande och högklassigt", berättar projektchef Leena Mätäsniemi vid HST.

Förslagen i den högklassiga tävlingen ska börja genomföras redan 2023

Tävlingsbidragen utvärderades bland annat utifrån deras stadsbildsmässiga, arkitektoniska lösning och kvalitet samt för deras genomförbarhet, kostnadseffektivitet och trafikmässiga funktionalitet.

"Vi på staden är nöjda med tävlingens höga nivå. Scapes är ett högklassigt och utvecklingsdugligt förslag till depåplanering och detaljplaneläggning. Senare kommer staden att söka partner för att genomföra bostadsbyggandet. Det är meningen att vi ska börja byggandet senast 2023", berättar tävlingsjuryns ordförande Pirjo Sirén vid Helsingfors stadskansli.

"Förslaget är en stark stadsbildsmässig idé som baserar sig på byggnader av olika storlek och gårdsutrymmen mellan byggnaderna. En stark idé klarar preciseringarna under den fortsatta planeringen utan att man behöver tumma på kvaliteten", säger teamchef Anu Kuutti vid Helsingfors stads stadsmiljösektor.  

Under de närmaste åren kommer nya bostäder för cirka 6 000 invånare att byggas i Degerö. Planläggningen av bostäderna längs med spårvägen pågår som bäst. Spårvagnsdepån genomförs inom den planerade tidtabellen för spårvagnsförbindelsen Kronbroarna. Det kommer att vara möjligt att ta sig från centrum via Kronbergsstranden till Degerö 2026.

Planeringstävlingen för hybridkvarteret i Degerö ordnades av Helsingfors stad och Helsingfors stads trafikaffärsverk HST. Tre inhemska byråer och en utländsk byrå med en finsk partnerbyrå inbjöds att delta i tävlingen.

Kronbroarna