Tävlan om kvartersgårdar i Norra Böle

Böle
22.3.2018
Bild: JKMM och Bonava

Trevliga, trivsamma innergårdar som främjar gemenskapen och samhörigheten bland de boende. Det är syftet med planeringstävlingen för innergårdar i nya bostadskvarter som ska byggas i Norra Böle i Helsingfors. Till tävlingen kallas studerande som läser arkitektur, formgivning och konst.

Det är företaget Bonava Suomi Oy som i samarbete med inredningsmässan Habitare står för arrangemangen i planeringstävlingen. Bonava arbetar med bostadsutveckling och fungerar i åtta länder i norra Europa medan Habitare är Finlands största evenemang kring möbler, inredning och design.

Bonava har uppdraget att skapa enhetliga innergårdar för de bostadshus som uppförs vid Postparken i Norra Böle. Genom planeringstävlingen vill företaget fånga upp nya idéer kring gemensamma verksamheter och därmed bidra till tvivsel och meningsfullhet i boendet. I och med att urbaniseringen ökar växer också förväntningarna från invånarna.

Norra Böle ligger på västra sidan om och invid Centralparken och området upplever en omfattande utveckling under de närmaste åren. När kvarteren är färdigbyggda har Norra Böle omkring 6 000 invånare.

”Frågan är vad som förenar människor och hur en attraktiv närmiljö ska se ut. Det behöver vi veta för att kunna främja boendemiljöer som både är hållbara och trivsamma. Bonava har granskat boendetrivsel redan tidigare och erfarenheten är att trevnaden ökar genom vatten- och grönområde samt trygg näromgivning. Samtidigt har invånarna förväntningar på miljöer där man kan träffas och uppleva god samhörighet. Vi ser med förväntan på samarbetet med Habitare och hoppas på en mångfald av, också vilda, bidrag, säger projektchef Heikki Ruski på Bonava i Finland.

I det första skedet bygger Bonava ett kvarter som är gemensamt för invånarna i 300 bostäder. I kvarteret ska man uppföra fritt finansierade ägarbostäder och hyreslägenheter samt Hitasreglerad bostadsproduktion. Strävan är att nå barnfamiljer.  Innergårdarna i Bonavas regi uppstår intill Centralparken med den nya Postiljonsgatan som granne i söder. Byggstarten är planerad till hösten 2019.

Uppgiften i planeringstävlingen är att skapa mötesplatser för de boende genom att använda element som påminner om pussel och som håller hög klass både i fråga om konstnärlighet och användbarhet samtidigt som strukturen ska vara bärkraftig och möjlig att upprepa. Elementet kan bestå av flera olika delar som utgör en fin enhetlig helhet men dess beståndsdelar ska också kunna fungera som enskilda objekt.

Vinnaren utses av en internationell jury och huvuddomare är holländska formgivaren Petra Blaisse på Inside Outside som arbetar med landskapsplanering och inredningsarkitektur. Sista inlämningsdag för tävlingsbidragen är 30 april 2018.

 

Mer om planeringstävlingen (på finska)
www.bonava.fi