Snabbare och smidigare spårvagn

Centrum
23.3.2018
Spårvagn. Foto: Antti Pulkkinen

Spårvagnstrafiken i Helsingfors ska bli bättre och det sker genom ett utvecklingsprogram som stadsstyrelsen har godkänt. Målet är att spårvagnstrafiken blir snabbare, smidigare och mer tillförlitlig. I programmet ingår åtgärder som höjer spårvagnens medelhastighet samtidigt som trafiken ska löpa utan störningar, hålla tidtabellen och undvika onödiga stopp.

” Strävan är att allt fler helsingforsare väljer att åka kollektivtrafik. Och det är smidighet och pålitlighet i kollektivtrafiken som folk efterlyser. Utvecklingsprogrammet uppfyller önskemålen genom att spårvagnen blir snabbare och fram för allt mer förutsägbar. Programmet ställer upp fyra mål som ska förbättra spårvagnstrafiken, säger Anni Sinnemäki som är biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljön.

Fyra mål

Det första målet är att spårvagnen ska röra sig snabbare än i dag. Meningen är att öka på farten med i medeltal 16 procent. Det andra målet är att spårvagnen ska hålla tidtabellen. Då minskar variationerna i körtid och själva färden blir mer förutsägbar.

Det tredje målet är att spårvagnen endast ska stanna på hållplatsen. I nuläget tvingar  trafikljus, rusningstrafik och tillfälliga störningar till exempel på grund av smala spårvagnsfiler fordonet att stanna mellan hållplatserna. Hastigheten i trafiken beror mycket på smidigheten och inverkar därmed på tillförlitligheten.

Det fjärde målet är att minska störningar i spårvagnstrafiken och det handlar bland annat om problem som felparkerade bilar orsakar. Ju färre störningar desto snabbare och tillförlitligare spårvagnstrafik.

” Tillförlitlig kollektivtrafik är trafik som håller tidtabellen. Vi ska bli kvitt onödiga stopp och strävan är att spårvagnen stannar på hållplatsen men helst inte alls däremellan. Om spårvagnstrafiken löper snabbare blir den mer attraktiv och då ökar kollektivtrafiken överlag samtidigt som det uppstår samhällsekonomisk nytta, säger Sinnemäki.

Många fördelar i snabbare trafik

När spårvagnstrafiken löper snabbare kan man producera samma turintervaller men med färre fordon och mindre personal. Därmed kan man bygga ut trafiken och höja på servicenivån inom ramen för samma budget. Uppskattningen är att snabbare spårvagnstrafik ökar kollektivtrafiken i innerstaden med två procent. Om man lyckas  genomföra uvecklingsprogrammet i sin helhet uppstår inbesparningar på 4.5 miljoner euro på årsnivå.

” I och med att det uppstår inbesparningar i trafiken kan vi styra resurserna till att ytterligare utveckla spårvagnstrafiken i en växande stad där allt fler väljer att åka spårvagn. Smidigare trafik resulterar i fler spår, säger Sinnemäki.