Brobygge orsakar störningar i trafiken i Böle

Böle
28.3.2018
Bild: Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Både personbilstrafiken och kollektivtrafiken på östra delen av Böle bro och i riktning mot öster använder en och samma körfil från 26 mars och det sker under ett års tid. Också fotgängar- och cykeltrafiken läggs om men trafikanterna rör sig på samma sida på bron.

Trafikarrangemanget, som väntas orsaka en hel del störningar, pågår till mars 2019 och under sommaren 2019 genomförs därtill omfattande arbeten med att lägga om spårvagnstrafiken i korsningen.

Bilisterma uppmanas undvika Böle bro och använda alternativa rutter längs Nordenskiöldsgatan och Skogsbackavägen.

På grund av alla byggarbeten pågår olika undantagsarrangemang i trafiken på Böle bro och i anslutning till tågstationen ända fram till hösten 2019 då både den nya stationen och det nya köpcentret Tripla färdigställs.

”Böle bro breddas samtidigt som det östra avsnittet på bron repareras. Utanför stationen växer bredden på bron med 13 meter. Vid stationen bygger man en ny terminal för kollektivtrafiken och den tar plats på det nya och gamla däcket. Nya spårvagnshållplatser uppstår mitt i terminalen medan bussarna ska stanna på hållplatser i utmed sidorna av terminalen, säger projektchef Juuso Luoto på stadsmiljösektorn.

Entreprenör är Graniittirakennus Kallio Oy.

Böle växer stort

Ombyggnadsarbetena i Mellersta Böle ingår i ett storskaligt projekt som går ut på att utveckla och förnya hela Böle. Resultatet ska bli att Helsingfors centrum ansluter sig till Böle. Genom omfattande nybyggande och nya trafikprojekt ska Böle utvecklas ytterligare som betydelsefull och livskraftig stadsdel. Nya Böle ska bli ett område där folk jobbar, bor och tillbringar fritiden. I Böle finns i dag ungefär 23 000 jobb och 10 000 boende men 2040 räknar man med 50 000 jobb och 30 000 boende.

  • Böle är en betydelsefull trafikkorsning där anmärkningsvärt många invånare från Helsingforsregionen byter kollektivtrafikmedel.
  • I framtiden får kollektivtrafiken allt starkare ställning i Böle och Böle station, som öppnar hösten 2019, blir Finlands livligaste.
  • 2025 ska 850 bussar, 900 tåg, 400 spårvagnar och 130 000 passagerare röra sig på Böle station.
  • I och med att området utvecklas ökar betydelsen av den andra tågstationen i Böle, Ilmala.
  • I samband med förnyelseprojektet bygger man även ett nytt järnvägsspår i riktning mot väster. Spåret ska underlätta all tågtrafik i landet.