Kvarnbäckens växande popularitet avspeglar sig på bostadspriserna

Kvarnbäcken
12.4.2018

I 1960-tals höghusområdet i Kvarnbäcken har bostadspriserna på 2010-talet stigit mera än i liknande närliggande områden. Sannolikt har priserna påverkats av att staden gjort mycket för att utveckla stadsdelen. Detta framgår av en färsk artikel i tidskriften Kvarttis webbutgåva.

Mellan år 2005 och år 2016 steg priserna på bostäder i bostadshus byggda på 1960-talet i Kvarnbäcken med 61 procent. I liknande områden som man jämfört med steg bostadspriserna enligt följande: 21 procent i Gårdsbacka, 44 procent i Rönnbacka och 54 procent i Nordsjö. I Helsingfors som helhet steg medelpriset per kvadratmeter på bostäder i 1960-talshus med 59 procent, men då räknades även sådana hus som inte låg i så kallade skogsförorter. I Kvarnbäcken har det alltså skett en klar relativ stegring i bostadspriserna.

Kvarnbäcken – nyttutbildningskluster i östra Helsingfors

Ett av de synligaste projekten inom stadsförnyelsen i Kvarnbäcken är Kvarnbäckscampuset vid yrkeshögskolan Metropolia. Det byggs färdigt åren 2018-2019 och för med sig omkring 6 000 studerande och 500 arbetstillfällen. På det gamla köpcentrets ställe färdigställdes år 2012 ett nytt centrum där det finns både affärer och bostäder. Där finns också en ny hälsostation, och Kvarnbäckens metrostation har blivit grundligt renoverad. Det kompletterande byggandet har till och med omfattat hela bostadsområden, däribland Trä-Kvarnbäcken.

Projektingenjör Veijo Väyrynen vid Helsingfors stadskansli konstaterar att det även bland företagen finns växande intresse för Kvarnbäcken – Webbutiken Verkkokauppa.com har en planeringsreservering för 40 000 kvadratmeter verksamhetslokal i centrala Kvarnbäcken – och att området håller på att utvecklas till ett utbildningskluster inom byggande i och med Metropoliacampuset och yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos olika projekt i Kvarnbäcken.

Kvarnbäckens särdrag och konsumenternas preferenser sammanfaller alltoftare

Att bostadspriserna stigit i Kvarnbäcken vittnar om att området har blivit attraktivare. Även om syftet med stadens utvecklingsåtgärder givetvis inte varit att höja bostadsprisnivån kan de ha varit en orsak till att priserna på begagnade bostäder stigit i området, där de lokala särdragen alltmer motsvarat konsumenternas ökningar.

Även i andra förortsområden sätter staden in utvecklingsåtgärder, i synnerhet i närheten av järnvägs- och metrostationer. I ett första skede företas stadsförnyelse i bland annat Havs-Rastböle, Malmgård, Gårdsbacka och Malm.

Uppgifterna i Kvartti-artikeln grundar sig på en magistersavhandling som är ett led i ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors stad, Aalto-universitetets stadsakademi Kaupunkiakatemia och yrkeshögskolan Metropolia, där man följer utvecklingen i Kvarnbäcken och de resultat stadsförnyelsen lett till. Utgångsmaterialet för utredningen om bostadsprisutvecklingen i området är finska fastighetsförmedlarnas centralförbunds databas med köpeskillingsstatistik. Utredningen beaktar inte hur upprustning och renovering av byggnader och bostäder inverkat på prisutvecklingen.

Mera om ämnet:

Om utvecklandet i Kvarnbäcken
Projektingenjör Veijo Väyrynen, områdesbyggprojektet för Kvarnbäcken,
+358 9 310 36169, veijo.vayrynen@hel.fi

Om hur bostadspriserna i Kvarnbäcken utvecklats
Forskningschef Katja Vilkama, stadsforskning och statistik,
+358 9 310 78396, katja.vilkama@hel.fi

Artikeln på finska