Sajten som avslöjar takläckage

Uutta Helsinkiä
20.4.2018

Läcker ditt hus värme från taket? Nu kan du kontrollera läget genom en elektronisk tjänst, en sajt som omfattar alla byggnader i Helsingfors.

Takläckan eller Kattohukka, som tjänsten egentligen heter, upprätthålls av Helsingfors stad och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och den bjuder på möjlighet att granska värmeläckage ur byggnader. Genom att isolera och förbättra ventilationen kan man minska energiåtgång och växthusutsläpp.

Det var under kalla klara nätter utan snöfall som alla byggnader i Helsingfors dokumenterades med hjälp av värmekamera. Nu har det unika materialet, som avslöjar värmeläckage från tak, sammanställts till en tjänst som är enkel att använda och tillgänglig för alla. På adressen www.kattohukka.fi finns detaljrik information över alla hus.

” Tjänsten gagnar många parter, allt från ägare av hus och fastigheter till husbolag och företag som planerar energireparationer, takrenoveringar och grundliga reparationsarbeten. Även om värmeläckaget från taket kanske bara är en liten del av den totala värmekonsumtionen i huset kan det vara lönsamt att isolera extra i taket, säger energiexperten Teemu Kettunen på HRM.

Tjänsten innehåller också allmän information om värmeläckage och tips till bättre energieffektivitet. På www.kattohukka.fi, som är på finska, får man en detaljerad uppfattning av var taket läcker värme och därmed färdigheter att vidta åtgärder som till exempel bättre isolering. Att värme läcker beror bland annat på takets form, konstruktion och temperaturen i rum under taket.

Genom att svara på frågor angående ditt hus får du ta del av en grafisk framställning där man genom färger anger läget. Färgerna blottar tydligt ställen på taket som läcker värme.

Helsingfors har som mål att vara en koldioxidneutral stad vid 2035. Bättre energieffektivtet i byggnader är ett steg på vägen, och så vill Helsingfors ta en aktivare roll som plattform för intressanta och innovativa lösningar som dessutom leder till nya exportmöjligheter.

Tjänsten ingår i projektet mySMARTLife som får finansiellt stöd från EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020. Företaget Kairo Oy som bland annat formger interaktiva digitala tjänster har genomfört www.kattohukka.fi.

 

Tjänsten har utgått från följande information:

  • Helsingin lämpökamerakuvaus 2015 © HSY 2015
  • Pääkaupunkiseudun ortoilmakuva 2017 © Alueen kunnat, HSY ja HSL
  • Openstreetmap kartor
  • Google kartor (adresssökning)
  • Helsingin kaupungin rakennustietokanta, Faktacentralen