Sveaborgs vågboj sjösatt

Förorter
3.5.2018

Helsingfors stads vågboj "Buli" har blivit ankrad på sin sedvanliga plats utanför Sveaborg 3.5. Uppgifterna som Buli mäter uppdateras i realtid till sidan http://meri.hel.fi, var det alltså kan hittas information om bl.a. den signifikanta våghöjden.

Sedan 2017 har vågbojobservationerna komplementerats med en två dagars vågprognos som uppdateras på nätsidan även då bojen inte är i havet. Ifall man inte har tillgång till en Internet-anslutning, kan den aktuella informationen om sjögången också beställas till telefonen via ett SMS-meddelande. Detta sker genom att skicka meddelandet "Boj Sveaborg" till numret 16161 (0,84 €/meddelande).

Vågbojen hålls i haven så länge som det är möjligt utan att riskera att mätinstrumentet fryser. Tidigare år har bojen lyfts i skiftet av november och december.