Nytt konstverk är nytt landmärke

Fiskehamnen
25.5.2018
Harppi ja tähdet. Bild: Maija Toivanen

Sju meter hög reser sig skulpturen Harppi ja tähdet (Passaren och stjärnorna) och tar synlig plats som nytt landmärke i Majstads strandpark i Fiskehamnen. Konstverket avtäcktes 24 maj.

Det är konstnären Riikka Puronen, född 1968 i Lovisa, som har skapat konstverket. Det består av två delar eller symboler där Harppi eller Passaren gestaltar den matematiska världsbilden som utgår från tanken om att man kan identifiera och kontrollera fenomen. Motsatsen vilar på den centrala axeln där Puronen låter var sitt kärl med okänt namnlöst innehåll utom räckhåll balansera. I konstverket möts två kontraster, två sätt att se på världen.

Samtidigt förenar den fysiska placeringen av konstverket olika element av levnad och stadsstruktur. Konstverket står omgivet av bostadshus och läroinrättningar på grönområde som ligger mellan Byholmsgränden och Romgatan och som når vattendraget Gammelstadsfjärden.

Konstnären har använt stål och aluminium som har målats i olika färger och Puronen kombinerar material och visuella element på liknande sätt som i sina andra verk. Detta är emellertid avsevärt större än tidigare alster av henne. I Helsingfors har Puronen skapat offentlig konst för bland annat Senatfastigheters kontorsbyggnad och Kvarnbäckens metrostation.

I Fiskehamnen är konstverket det fjärde i ett projekt som syftar till att bygga upp en bestående samling miljökonst i stadsdelen. Strävan är att öka trivseln i området och främja den lokala identiteten. Konsten i närmiljön finansieras genom att Helsingfors stad uppbär en avgift som byggföretagen erlägger och som utgår från storleken på byggrätten. Helsingfors stadskansli har beställt konstverket och sakkunnig i upphandlingen är Helsingfors konstmuseum HAM.