Plastinsamlingssystem till nya bostadsområden i Helsingfors

Uutta Helsinkiä
21.6.2018

Lokal plastinsamling per fastighet inleds nästa höst på Busholmen, i Fiskehamnen och i Kronbergsstranden. Möjligheten att sortera plastförpackningar har varit en populär önskan i invånarresponsen i området. I områdens avfallsinsamlingssystem görs ändringar som möjliggör att plastinsamlingen tidigareläggs i förhållande till den bindande lagstiftningen. Separat insamling av plastförpackningar är ännu inte ett krav i HRM:s bestämmelser om avfallshantering eller EU:s avfallsdirektiv, men exempelvis EU lär förutsätta en höjning av återvinningsgraden av plastförpackningar under de närmaste åren.

Helsingfors har som strategiskt mål att minska utsläppen med 60 procent före år 2030 och att uppnå kolneutralitet före år 2035. Föregångarskap inom klimatansvaret betyder bland annat dylika praktiska klimatgärningar som är tidigarelagda i förhållande till lagstiftningen. Utsläppsminskningar och projekt som gäller cirkulär ekonomi förverkligas i Helsingfors i samverkan med företagsvärlden och stadsborna.

Den insamlade plasten förädlas och används ireturplastprodukter

Den största nyttan med att återvinna plast är att inga jungfruliga råvaror behövs för plastproduktionen och materialet i plastförpackningarna som återvinns fås tillbaka i nyttobruk. Det insamlade materialet förädlas och används i mån av möjlighet för framställning av returplastprodukter.

Plasten som samlas in som avfall utnyttjas av Suomen Uusiomuovi Oy. HRM kommer att leverera de insamlade plastförpackningarna enligt ett avtal mellan Suomen Uusiomuovi och Fortum till Riihimäki, till Fortums mekaniska sorteringsanläggning där plastsorterna separeras från varandra för vidare förädling till materialnyttobruk. Även plastens renhet är viktig med tanke på dess återvinnbarhet.

"Det är verkligen fint att människorna i Helsingfors nya och snabbt växande områden kan sortera plastavfallet skilt. Att intresset för sorteringen av plastavfall har varit stort ger en god bild av helsingforsarna. Människorna vill ta ansvar för sin miljö och nu görs det enkelt i vardagen. På det här sättet minskar vi användningen av icke-förnybara naturresurser steg för steg", gläder sig Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn.

Återvinningengörs så lätt som möjlig för invånarna

Återvinningen görs lätt för husbolagen och invånarna, då sopsugsystemen Busholmens Rööri, Fiskehamnens Imu och Kronbergsstrandens Rode kommer med en ny teknologi för insamlingen av avfall. Områdets avfall slinker genom ett underjordisk rörnät till insamlingsstationer, varifrån det fortsätter vidare som återvinnbar råvara. I ändringsarbetet görs en av inmatningspunkterna till plastinsamling och återvinningen blir då tillgänglig för alla.

"Alla tre nya stora bostadsområden i Helsingfors, dvs. Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden, kan ta i bruk plastinsamlingen ungefär samtidigt. Plastinsamlingsmöjligheten har önskats i de nya områdena och det är fint att på det här sättet få uppfylla invånarnas önskemål", konstaterar JarmoMattila, vd för Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Ab.

Förberedelserna för insamlingen av plastförpackningar inleds i områdena under början av hösten 2018 och senast i början av december är systemet helt färdigställt i fråga om plastinsamling på Busholmen och i Kronbergsstranden. I Fiskehamnen färdigställs systemet i början av år 2019. Insamlingen av plastförpackningar orsakar inga tilläggskostnader för husbolagen.

Information om hur plastinsamlingen avancerar på Busholmen publiceras på www.roori.fi, i Fiskehamnen på http://kalasatamanimu.fi/ och i Kronbergsstranden på http://rode.fi/.