Sommaren i Fiskehamnen bjuder på klovneri, eldteater, dansfilm och invånarfester

Fiskehamnen
28.6.2018

Helsingfors stad har valt Fiskehamnens invånarförenings invånarfest, Maria Baric Companys Kalasataman valon juhla, Red Nose Companys Kalasataman Kulttuuripilkki och Susanna Leinonen Companys projekt Kalasatama in motion till miljökonstprojekt som får finansiering i sommar. Evenemangen är öppna och avgiftsfria för alla.

Fiskehamnens invånarförenings invånarfest är en fortsättning på Fiskehamnsparkens invigningsfest som ordnades i september 2017. Det är fråga om ett evenemang som är öppet för alla. På programmet står musikuppträdanden, mat, anföranden, presentationspunkter och program för barn. “Alla helsingforsare är varmt välkomna till invånarfesten“, säger ordföranden för Fiskehamnens invånarförening Juhana Harju. Evenemanget ordnas med frivilliga krafter och även andra aktörer i området, såsom företag, deltar i evenemanget. Invånarna i området har planerat och ordnar invånarfesten i sin helhet.

Tid: 1.9.2018.

Maria Baric Companys ljusfest i Fiskehamnen, Kalasataman valon juhla, är en evenemangshelhet som omfattar ett gemenskapligt eldkonstverk, en eldteatershow och en verkstad som är öppen för publiken före shown. Evenemangets eldteatershow Ave Fenix är gruppens mest framgångsrika eldteatershow på internationell nivå. Berättelsen om sagornas underbara eldfågel skapas genom eldcirkus och elddockteater. “Vårt mål är att med ljusfesten bringa glädje och gemenskapskänsla samt värme och skönhet som lyser upp miljön bland Fiskehamnens byggarbetsplatser - genom eldteater. Fågeln Fenix uppstod ur askan genom nya lågor till ett nytt liv, vilket i detta sammanhang symboliserar också en ny början och nya möjligheter för Fiskehamnens område när området lyser i ny prakt efter byggplatsfasen”, säger konstnärliga ledaren Maria Baric.

Maria Baric Company är en prisbelönad helsingforsisk proffsgrupp inom visuell teater.

Tid: på hösten, preciseras senare 

www.mariabariccompany.com
facebook.com/mariabariccompany

Maria Baric Company / Imagna Visual

Red Nose Companys Kalasataman Kulttuuripilkki är en gemensam evenemangsdag för invånarna i området. Evenemanget bjuder på uppträdanden och ledigt program som ordnas av en grupp erfarna konstnärer och artister. Det mångsidiga programmet är en kombination av olika konstarter från musik till klovneri. Speciell uppmärksamhet fästs vid barn. Evenemanget har från första början planerats med tanke på invånarna i Fiskehamnen genom att utnyttja resurserna i området och i samarbete mellan många konstnärer och kulturaktörer som är verksamma i området. ”Kalasataman Kulttuuripilkki är en fest till ära av den unga stadsdelen med många möjligheter. Festen ger förutsättningar för mänskliga möten och sinnesöppnande kulturupplevelser. Evenemanget passar för alla åldrar, och det lönar sig att komma från både närmare och längre håll”, berättar Kulttuuripilkkis konstnärliga ledare Kiureli Sammallahti.

Tid: 9.9.2018.

www.rednose.fi

Red Nose Company

Susanna Leinonen Companys projekt Kalasatama in motion betraktar Fiskehamnen genom rörelse och film. Konstverket erbjuder ett gemenskapligt, delaktiggörande och stadsmiljödokumenterande betraktelsesätt till Fiskehamnens bostadsområde. Inom ramen för projektet ordnas olika verkstäder och instruerade övningar för invånare. Slutresultatet blir en kort dansfilm som filmas tillsammans med invånarna i Fiskehamnen. Premiären för filmen som blir till under projektet hålls i Fiskehamnen. ”Vi har redan ordnat flera verkstäder för att samla in invånarnas erfarenheter och känslor. Det insamlade materialet har lett den konstnärliga arbetsgruppen till stadsplaneringens och stadskulturens värld. Processen har tagits emot väl i Fiskehamnen”, berättar verksamhetsledaren Salla Mistola.

Susanna Leinonen Company är en dansgrupp på toppen av den finländska nutidsdansen och verksam på internationell nivå.

Kortfilmens premiär: 9.9.2018.

https://susannaleinonen.com

Tidigare års miljökonstprojekt finns på webbsidan Nytt i Helsingfors.
 

Byggandet av Fiskehamnen pågår i 20–30 år. Evenemangen i Fiskehamnen utgör en del av Fiskehamnens miljökonstprojekt som syftar till att förbättra invånarnas trivsel under den långa byggfasen. Inom ramen för projektet skapas permanent och tillfällig konst och ordnas evenemang. Miljökonstprojektet leds av Helsingfors stadskansli i samarbete med stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn. Miljökonsten finansieras med en avgift per kvadratmeter våningsyta som tas ut hos byggherrarna.