Ingen torgverksamhet eller sjötrafik vid Salutorget måndagen 16.7

Centrum
14.7.2018

 

Måndagen den 16 juli ordas i Helsingfors ett toppmöte mellan USA:s och Rysslands presidenter. Mötet orsakar betydande undantagsarrangemang i Helsingfors centrum.

På grund av mötet får man endast i begränsad utsträckning röra sig på Salutorget den 16.7. Det är inte möjligt att ha torgverksamhet på Salutorget på måndag. Eftersom rörligheten begränsats kan vattenbussarna och kryssningsbåtarna inte trafikera från Salutorget på måndagen.

Trafiken till Sveaborg sköts på ett annat sätt som meddelas senare.

Helsingfors stad beklagar den skada som avstängningen orsakar torgförsäljare och fartygens trafikanter.

Helsingforspolisen, staden och Helsingforsregionens trafik (HRT) informerar separat om undantagsarrangemang i trafiken och övrigt.