Presidenternas möte har betydande inverkan på trafiken 16.7 - en del av centrum stängt för fordon.

Centrum
14.7.2018

Pressmeddelande från polisen, Helsingfors stad och Helsingforsregionens trafik (HRT) 14.7. 

Presidenternas möte harbetydande inverkan på trafiken i Helsingfors och Vanda särskilt under måndagen16 juli 2018 - en del av Helsingfors centrum stängt för fordon. 

Mötet mellan USA:s och Rysslands presidenter har stor inverkan på trafiken i Helsingfors och Vanda måndagen 16 juli 2018. Störst är inverkan i närheten av Presidentens slott och på Mannerheimvägen. 

Under besöket rör sig flera korteger i huvudstadsregionen. Kortegerna orsakar betydande avbrott i trafiken särskilt i Helsingfors centrum men även på trafiklederna mellan Helsingfors-Vanda flygfält och Helsingfors centrum. När kortegerna rör sig längs med rutterna tillåts ingen annan trafik. 

På måndag är Salutorget, Esplanaderna och Södra kajen avstängda för all fordonstrafik. (Karta.pdf). Körning till Södra hamnen sker via södra Helsingfors längs Fabriksgatan eller längs andra rutter som polisen anvisar. Esplanaderna och några gator i centrum stängs av för fordonstrafik på söndag. (Karta.pdf

I Helsingfors centrum gäller följande undantag i fordonstrafiken ungefär mellan klockan 11.30 och 20.00: 

  • Mannerheimvägen är helt avstängd en del av tiden och på vissa avsnitt på Mannerheimvägen förekommer långa trafikavbrott.
  • Norra Esplanaden och Södra Esplanaden är helt och hållet avstängda för övrig trafik,
  • Alexandersgatan är avstängd mellan Unionsgatan och Sjötullsgatan,
  • Man når centrum från Norra kajen via Elisabetsgatan.
  • Man kan köra till och från Skatudden endast norra vägen via Sjötullstorget och Kanalgatan, och
  • man når Ulrikasborg, Brunnsparken och Olympiaterminalen endast västerifrån.
  • Begränsningarna gäller även servicetrafik 

– Det handlar om så betydande störningar i trafiken att jag varmt rekommenderar att man undviker att köra bil i centrum, eller åtminstone reserverar tillräckligt med tid för att förflytta sig. Gästernas tidtabell kan dessutom ändras med kort varsel. Detta inverkar på trafiken och kan orsaka långa och plötsliga avbrott på olika håll i Helsingfors och Vanda, berättar tf. polischef HeikkiKopperoinen från Helsingfors polisinrättning 

– Jag hoppas att stadsborna, företagarna och de som besöker Helsingfors ska ha förståelse och tålamod med undantagsarrangemangen. Detta är trots allt ett fint tillfälle för Helsingfors och för Finland. Vi ska visa staden när den är som bäst och ge en positiv och serviceinriktad bild av Helsingfors, uppmuntrar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori

Besöket inverkar på trafiken redan på söndagen exempelvis p.g.a. demonstrationer, men effekterna är mindre än under besöksdagen, på måndagen. 

Kollektivtrafiken 

Det förekommer omfattande störningar i kollektivtrafiken under söndagen 15.7 och måndagen 16.7. Mest störningar och längre avbrott förekommer under måndagen ca klockan 11-20. Metron och närtågen trafikerar mestadels normalt. Spårvagnarna står tidvis stilla under måndagen. Mannerheimvägen är stängd emellanåt och flera bussar kör då undantagsrutter. 

I centrumområdet tas ca tio stadscykelställningar ur bruk från söndag 15.7 till måndag 16.7. Man kan inte återlämna eller hämta stadscyklar i dem. 

Upplysningar om undantagsarrangemang i kollektivtrafiken kan läsas på HRT:s webbplats hsl.fi. 

Övrigatrafikarrangemang 

Under besöket råder stoppförbud i staden i större utsträckning än normalt.

Senast under lördag kväll inleds förflyttning av bilar som återfinns parkerade i områden där stoppförbud gäller. Bilarna flyttas till andra platser i närheten. 

Även sjötrafiken begränsas under besöket. Privata båtar tillåts inte framför Presidentens slott. Salutorgets torgverksamhet är stängd under hela måndagen och även vattenbussarnas och kryssningsbåtarnas kajer är ur bruk. Trafiken till Sveaborg sköts med servicefärjan som avgår från Skatudden. Man når Sveaborg och Skanslandet även med vattenbussen från Hagnäs. Under veckoslutet fungerar vattentrafiken normalt från Salutorget. 

Under presidenternas möte är Finlandiahuset mediecentrum. Cykeltrafiken bakom Finlandiahuset flyttas till en omväg på Mannerheimvägen och den östra sidan av Tölövikens park. Möjligheterna att röra sig i Finlandiahusets omgivning begränsas. 

Det lönar sig att följa med följande webbsidor och sociala medier innan och under besöket: 

Helsingfors polisinrättning www.twitter.com/helsinkipoliisi, www.poliisi.fi/helsinki, www.facebook.com/helsinginpoliisilaitos, www.instagram.com/helsinkipoliisi

Helsingfors stad: hel.fi

Twitter: @helviestinta @HelsinkiKymp

HRT: hsl.fi

Söndag

Liikennerajoitukset sunnuntaina

Måndag

Liikennerajoitukset maanantaina