På bostadsmässan Stadsliv på Busholmen inbjuds stadsborna att uppleva det urbana boendets framtid

Busholmen
20.8.2018

Andelslaget Finlands Bostadsmässas nya stadsevenemang presenterar synvinklar på livet i framtidens städer och ger en inblick i invånarnas vardag på Busholmen. Evenemanget Stadsliv äger rum för första gången 1–9.9.2018 och genomförs i samarbete med Helsingfors stad. Evenemangskonceptet kan genomföras i alla slags stadsmiljöer i utveckling både i Finland och på internationellt plan. Det är fritt inträde till evenemanget.

- Med det nya konceptet Stadsliv vill vi bjuda in stadsborna att upptäcka den nya urbana stadsdelen Busholmen. Under nio dagar får besökarna se och uppleva stadsboende genom ett nytt bostadsområde där byggandet pågår. Samtidigt vill vi diskutera boendets framtid: hur förändrar urbaniseringen och exempelvis nya globala tjänster vårt liv och vår vardag. Genom vårt mycket breda nätverk av samarbetsparter betraktas under evenemanget boendets framtid ur flera olika synvinklar, säger HarriTuomaala, vd för Finlands Bostadsmässa.

- Helsingfors växer i samma takt som den urbana livsstilen ökar i popularitet. Att svara på utmaningarna i anslutning till en hållbar stadsutveckling hör till våra viktigaste uppgifter då Helsingfors byggs. Vårt mål är ett framtida Helsingfors med en smidig vardag och där klimatklokhet förenas med byggandet av fungerande sammanslutningar i de olika stadsdelarna, säger Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljö.

Evenemanget Stadsliv på Busholmen ger möjlighet att på ett övergripande sätt se faktorer som sätter färg på det urbana livet såsom bostadssammanslutningarnas gemensamma rum, gårdar och olika tjänster i bostadsområdet.

- Utöver dessa sammanför diskussioner och seminarier många olika aktörer. I våra evenemang funderar stadsforskare, arkitekter, byggare, tjänsteleverantörer och ett stort antal experter inom olika områden tillsammans på det framtida boendet med beaktande av utvecklingen av digitala tjänster, åldrande, social gemenskap samt en hållbar stadsutveckling och arkitektur, säger Kimmo Rönkä, expert på framtida boende vid Finlands Bostadsmässa och med ansvar för programinnehållet.

Nio dagar med olika program

Under evenemanget Stadsliv på Busholmen bjuds på ett brett urval av program för både besökare som är intresserade av faktainnehåll och för dem som är intresserade av mer underhållande aktiviteter. Med en mobilapp kan besökarna enkelt navigera till de olika platserna under evenemanget.

- På Busholmen finns mycket intressanta ställen som kan besökas under hela evenemanget. Dessa kan besökas fritt och efter egen smak och i egen takt. Dessutom har det ordnats rundturer, där en boende i ett hus presenterar bostadsbolaget, eller en guidad Instagram-promenad på området med en arkitekt och en representant från fotografiska museet eller exempelvis Parkour Helsinkis stig genom Busholmen, beskriver producenten Mikko Leisti.

Under de två veckoslut som evenemanget pågår på olika håll på Busholmen ordnas program för familjer. Besökarna kan bland annat testa en parkourstig som anses vara den bästa i staden.

Seminariedeltagarna diskuterar det framtida boendet somen tjänst samt hållbar stadsutveckling 

Under vardagarna den 3–7 september behandlar experter stadsboendets många olika aspekter med olika seminarieteman, t.ex. Kaupunkitutkimus jalkautuu kortteliin eller det mer formfria evenemanget Jätkä Talks!

Varje vardag kl. 12–16 ordnas i Clarion seminarier och verkstäder med ett aktuellt tema. På måndagen undersöks staden och boendet som en tjänst som digitaliseringen påskyndar, närvarande är också borgmästare Jan Vapaavuori. På tisdagens seminarium Think Tank – framtidens stadsboende presenteras statsstött bostadsbyggande och diskuteras forskningsresultat om boendetrender och nya koncept. Onsdagens tema är samhälleligt boende och byggande. På torsdagen behandlar miljöministeriet hållbar stadsutveckling, seminariet inleds av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Veckan avslutas med arkitektur– och idétävlingen Bostadsreform Helsingfors – Boende 2020, som informerar om aktuella teman i europeiskt boende och om nytt träbyggande.

Stadsforskning på folkspråk

På eftermiddagar kl. 14–16 får besökarna i paviljongen Jätkäsaari höra under rubriken Kaupunkitutkimus jalkautuu kortteliin, om aktuell forskning om städer, bostadsområden och människor. Forskarna presenterar de senaste forskningsresultaten i korta, lättfattliga framföranden. Tema är bl.a. åldrandets vardag och drömmar, grannar i dialog samt berättelser, platser och historier. Temadagarna avslutas kl. 17-18 med Jätkä Talks!-diskussioner, där man genom mera formfria, modererade inlägg betraktar olika former av boende.

Evenemanget Stadsliv lämpar sig för alla som är intresserade av stadsboende och stadsliv samt för experter på boende. Huvudplats för evenemanget är paviljongen Jätkäsaari i Godahoppsparken som byggs mitt på Busholmen. Expertpanelerna som behandlar aktuella teman hålls på vardagar i hotell Clarion.