Bostadsmässevenemanget Stadsliv på Busholmen, som börjar 1.9., bjuder oss att ta del av det urbana boendets framtid

Busholmen
31.8.2018

Det nya stadsevenemanget Stadsliv på Busholmen presenterar den 1–9 september synvinklar på livet i framtidens städer och ger en inblick i invånarnas vardag på Busholmen. Varmt välkommen till evenemanget med fritt inträde. Huvudplats för evenemanget är Godahoppsparken som byggs mitt på Busholmen, men många olika slags tillställningar ordnas runt om på Busholmen.

Blibekant med den nya tidens stadsboende och diskutera boendets framtid

Evenemanget Stadsliv på Busholmen ger möjlighet att på ett övergripande sätt se faktorer som sätter färg på det urbana livet såsom bostadssammanslutningarnas gemensamma rum, gårdar och olika tjänster i bostadsområdet. Under evenemanget får besökarna se och uppleva stadsboende genom ett helt nytt bostadsområde där byggandet pågår.

På Busholmen diskuteras också boendets framtid: hur förändrar urbaniseringen och nya globala tjänster vårt liv och vår vardag. Också Helsingfors växer i samma takt som den urbana livsstilen ökar i popularitet. Att svara på utmaningarna i anslutning till en hållbar stadsutveckling hör till våra viktigaste uppgifter då Helsingfors byggs.

Niodagar med en lämplig mix av sakinnehåll och underhållande program

Under evenemanget Stadsliv på Busholmen bjuds på ett brett urval av program för både besökare som är intresserade av faktainnehåll och för dem som är intresserade av mer underhållande aktiviteter. Med en mobilapp kan besökarna enkelt navigera till de olika platserna under evenemanget.

Teman för evenemangets seminarier, diskussioner och verkstäder är bland annat staden som en tjänst, nya koncept för boende, åldrandets vardag och fest, gemenskapligt boende, hållbar stadsutveckling och människocentrerad arkitektur. I diskussionerna deltar stadsforskare, arkitekter i bostadsbranschen, stadsbyggare och tjänsteproducenter.

Helsingforsstad ordnar informationssnuttar och rundturer till bostadsobjekten

Helsingfors stad presenterar dessutom i sitt eget program i Helsingfors mässtält bland annat stadens bostadspolitiska mål, utvecklingen av boendet och utbyggnaden av Busholmen. Dessutom ordnar Helsingfors stad informationssnuttar om boende och stadsplanering i sitt tält, likaså rundturer till bostäder och andra intressanta objekt i området.

Bostadsmässevenemanget Stadsliv på Busholmen ordnas av Andelslaget Finlands Bostadsmässa i samarbete med Helsingfors stad.

Mer information om evenemanget Stadsliv på Busholmen.