Helsinki Design Week på stadshuset 6–16 september

Centrum
3.9.2018

Entréhallen i Helsingfors stadshus livas upp i september genom en evenemangshelhet som bjuder på bland annat seminarier, verkstäder och en möjlighet att utveckla medborgarbudgeten.

Stadshusets entréhall testas i september som en plattform för stadsutveckling som ökar öppenheten och interaktionen. Stadshuset fungerar då för första gången som huvudsaklig evenemangsplats för Helsinki Design Week och firar temat förtroende, "TRUST".

Evenemangshelheten välkomnar alla stadsbor att delta i diskussionerna och verkstäderna. Stadshusets valdes ut som evenemangsplats som ett resultat av det starka samarbetet mellan Helsinki Design Week och Helsingfors stad. Helsinki Design Week är Nordens största formgivningsfestival, som bygger på Helsingfors internationella profil som en storstad inom design.

"Helsingfors vill vara världens bäst fungerande stad. Formgivning och servicedesign innehar en central roll då den här visionen förverkligas i vardagen. Formgivning är en bro mellan fungerande planering och en bra vardag - vare sig det gäller byggandet av stadsmiljön, tillgängligheten av tjänster eller dialogen med stadsborna. Bra formgivning resulterar i en fungerande stad", säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Staden är allt mer en gemenskap än ett maskineri

Helsinki Design Week intar stadshusets entréhall för att presentera bland annat Helsingfors skolbespisning som i år fyller 75 år, modellen för medborgarbudget och framtida smarthemmet i Helsingfors.

"Helsingfors är en invånarorienterad stad och vi har förbundit oss till att vara värda invånarnas förtroende. Vi har gått från festtal till en situation där vi har anställt sju stadslotsar och tre företagslotsar, vars uppgift är att stärka invånarnas frivilliga insatser och bygga en bro mellan staden och stadsborna. Snart gör vi medborgarbudgeten till en del av stadens praxisar. Allt det här för att vi vill vara stadsbornas egen och allt bättre fungerande gemenskap", säger Helsingfors stads interaktionschef Johanna Seppälä.

Staden är för ett gott liv

Skolelever från Kottby utnyttjar stadshusets entréhall som sin bas då de utforskar Helsingfors stadsrum. Studien förverkligas med hjälp av den på galan Helsinki Design Awards belönade tekniken för fenomenbaserad inlärning, med betoning på kroppslighet och erfarenheter. Dessutom kommer eleverna att planera och bygga installationen Framtidens stad.

Skolbespisningen i Helsingfors fyller 75 år. Skolbespisningens långa historia blir genom verkstadsarbete bekant för eleverna, stadsborna och den stora allmänheten. I stadshusets entréhall ordnas 10–12 september på förmiddagarna skolelevernas verkstad, där man bekantar sig med det förflutna, nutiden och framtiden inom skolbespisningen i Helsingfors. Utbildningssektorn och Servicecentralen Helsingfors ansvarar tillsammans för förverkligandet.

Hemma är en smart lokal, som samlar ihop Servicecentralen Helsingfors fjärrtjänster. De produceras tillsammans med Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. Tjänsterna fungerar varje dag året runt, oberoende av klockslag. De hjälper helsingforsare i olika åldrar som behöver hjälp med boende hemma och ökar välmåendet – i det skede då det behövs. I den hemlika utställningslokalen får besökarna fysiskt prova på olika slags teknologiskt utrustade tjänster för vård på distans som stöder boendet hemma, såsom virtuell vård på distans, GPS-lokaliseringsarmband och komma med idéer för allt bättre distanstjänster.

På verkstäderna Fungerande Helsingfors – spela din idé till budgeten 6.9 kl. 15.00–16.30 och 7.9 kl. 9.00–10.30 kan du spela på finska eller vid behov med facilitering på svenska och engelska. Deltagande i verkstäderna förutsätter anmälning. Helsingfors öppnar på hösten 4,4 miljoner euro av sin egen budget och stadsborna kan föreslå och rösta till vad pengarna används. Fungerande Helsingfors är ett problemlösningsspel där målet är att hitta på idéer som förslag till stadens medborgarbudget. Spelet är i försöksskedet och under evenemangsveckan Helsinki Design Week har du möjlighet att prova och utveckla det. Spelandet leds av de nya stadslotsarna. Välkommen och spela!

Helsingfors designmanual  publiceras 11.9 kl. 15 i stadshusets entréhall. Designmanualen är en digital och lätthanterlig handbok. Det är ett verktyg för alla som planerar, bygger, underhåller och ansvarar för upphandlingar i stadsmiljön och för beslutsfattare. Manualen är bland de mest omfattande i världen, och i den ingår förutom allmänna gatu-, park- och grönområden också bland annat den planterade växtligheten. Efter publiceringsevenemanget finns möjlighet att träffa manualens upphovsmän före Designmuseets och Finlands Arkitekturmuseums Vänner DAMY rf:s öppna diskussionstillfälle. Diskussionstillfälle, start kl. 16.30, DAMY talks–MY-DA arrangör DAMY rf.

Helsingfors stad har utnyttjat sina formgivningskunskaper och -tänkande i sitt utvecklingsarbete i över tio års tid. Utnyttjandet av formgivning är inbyggt i staden utveckling och det ingår i stadens strategi. Helsingfors är en av städerna som beviljats UNESCO City of Design. Helsingfors har fört formgivning till dess nya appliceringsområden i samverkan med helsingforsformgivare och Aalto-universitetet. Helsinki Design Week är en strategisk partner för Helsingfors och Helsingfors stad är evenemangets främsta understödjare.

Helsingfors stadshus är öppet under Helsinki Design Week 6–16.9. från måndag till fredag klockan 9–19 och under veckoslutet klockan 10–16.
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13 och Sofiegatan 1.

Obs! Onsdagen 12.9. stängs entréhallen för allmänheten undantagsvis redan klockan 17.
 

Läs mer:

Helsinki Design Week och stadshusets programhelhet