Ett av Europas största campus för tillväxtföretag planeras bredvid uppstartsklustret Maria 01

Busholmen
2.11.2018

Bredvid det framgångsrika uppstartsklustret Maria 01 i Maria gamla sjukhusområde planeras ett nytt, internationellt framstående campus för tillväxtföretag med över 4 000 arbetstillfällen och 50 000 kvadratmeter. Helsingfors stad sökte utvecklare och utförare i ett öppet ansökningsförfarande. Bland sju kandidater föreslås att uppdraget ges till ett av YIT och Keva lett konsortium med ett flertal aktörer, däribland Slush, Industryhack, Accenture och MaaS Global.

Målet för utvecklar- och utförarsökningen var att finna en idé- och koncepthelhet som är orädd, visionär och ambitiös. Utsikten att kunna planera området i enlighet med idén var anledningen till att man ville välja utförarna redan i detaljplanens beredningsskede.

Utöver sin specialkunskap hämtar YIT och Keva in 23 partnerföretag till projektet. De producerar innovativa tjänster och lösningar som campus för tillväxtföretag behöver, tillför affärslednings- och tillväxtföretagskunskaper till projektet och utvecklar projektets funktionella koncept och arkitekturen som ger uttryck åt det. I konsortiet ingår bland andra tillväxtföretagsevenemanget Slush, Industryhack som utvecklar samarbetet mellan storföretag och tillväxtföretag i området, Accenture som erbjuder konsult- och teknologitjänster och MaaS Global som utvecklar hållbara mobilitetslösningar.

Ett mål för klustret, som med sina hela 70 000 kvadratmeter tar en plats bland Europas största campus för tillväxtföretag, är att föra samman uppstartsföretag som utvecklar sina idéer, tillväxtföretag, lokomotivföretag, investerare som letar efter potentiella framtida stjärnor, acceleratorer samt representanter för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Campus kommer att bestå av det befintliga tidigare sjukhusområdet och området som byggs i södra delen. Enligt en preliminär uppskattning är det möjligt att bygga mer än 50 000 kvadratmeter nya lokaler i södra delen. Dessutom kommer Maria 01 i norra delen av området att expandera från nuvarande 13 000 kvadratmeter till 19 000 kvadratmeter.

I området finns i nuläget cirka 130 aktörer och 800 arbetstillfällen. Då expansionsplanen förverkligas är målet att få cirka 650 nya aktörer och minst 4 000 arbetstillfällen till området.

Enligt planen tas första utbyggnadsdelen i bruk år 2021

Utvecklingsreserveringen för Mariaområdet behandlas i stadsmiljönämnden tisdagen den 6 november 2018. Enligt det preliminära tidsschemat fattar näringslivssektionen ett beslut i ärendet på sitt sammanträde den 19 november 2018.

Det är meningen att ett detaljplaneförslag för området utarbetas som partnerskapsplanläggning i samverkan mellan staden och konsortiet. Ett mål är att området med dess nya och nuvarande aktörer bildar en enhetlig helhet då projektet avancerar.

Enligt planen kommer man att färdigställa detaljplaneutkastet år 2019, inleda utbyggnadsarbetet på campus år 2020 och ta i bruk första delen år 2021.

Helsingfors eftersträvar position som uppstartsstad i världsklass

Helsingfors vill vara en av världens mest lockande städer för företagsverksamhet. Enligt borgmästare Jan Vapaavuori befinner sig Maria campus för tillväxtföretag i en strategisk position i förhållande till det här målet.

"Helsingfors dragningskraft i uppstartsfältet har stärkts och vårt affärsekosystem är enligt Startup Genomes färska undersökning redan nu världens bästa på gemenskap och det mest ambitiösa i sin klass. Vi gör allt för att Helsingfors ska vara bland världens bästa platser för uppstarts- och tillväxtföretagsverksamhet och samtidigt ett lockande kunskapskluster för företag och experter. Det expanderande och allt kraftigare Maria campus för tillväxtföretag är ett väsentlig framsteg i det här arbetet", säger Vapaavuori.

Området som byggs om integreras allt bättre som en del av den övriga omgivningen och centrum blir en tätare koncentration av arbetstillfällen.

"Helsingfors mål är att delta i skapandet av en levande innerstad, där människor bor, arbetar, trivs och skapar nytt – och där det alltid också förekommer oväntade möten. Utvecklandet av Maria campus för tillväxtföretag tjänar dess mål för ett levande centrum på bästa möjliga sätt", säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

"Projektet förverkligar vår vision om mer liv i hållbara städer på ett utmärkt sätt. Vårt koncept utgör en fortsättning på den urbana strukturen och beaktar uppstartsföretagens snabbt föränderliga lokal- och tjänstebehov med en alldeles ny slags flexibilitet," säger Juha Kostiainen, chef för stadsutveckling vid YIT.

För Keva är projektet mer än en fastighetsinvestering.

"Våra internationella venture capital-partner betraktar Finland som ett intressant målområde", säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen. Som en långsiktig investerare vill Keva vara med och förbättra verksamhetsförutsättningarna för uppstarts- och tillväxtföretag.

"Samtidigt stöder vi Helsingfors livskraft och därigenom Kevas huvudsakliga uppgift, finansieringen av pensioner, på lång sikt", betonar Kietäväinen.

Campus för tillväxtföretag en ny styrka för uppstartsfältet i Helsingfors och hela Finland

Det nya campuset för tillväxtföretag är en betydande extraförstärkning och attraktionsfaktor för Helsingfors uppstartsekosystem och samtidigt för hela Finland. Det är inte endast fråga om ett lokalprojekt utan om ett nytt sätt att möjliggöra samverkan mellan företagen och tillväxt och att ytterligare förbättra gemenskapen i Helsingfors affärsekosystem för uppstartsföretag, som redan i nuläget rankas bland de bästa i världen.

"Det är fint att delta i ett projekt som fortsätter med den systematiska utvecklingen av Helsingfors affärsekosystem för uppstartsföretag. Jag tror att man på Maria kommer att utveckla lösningar till vår tids mest betydande utmaningar", konstaterar Andreas Saari, verkställande direktör för Slush.

Mer information

Maria campus projektsidorna