Nu börjar det - ge idéer på tjänsten OmaStadi.hel.fi

Uutta Helsinkiä
16.11.2018

Från och med 15 november går det att lämna in förslag om hur man ska använda deltagande budgeterings medel på tjänsten OmaStadi.hel.fi. Idéer och kommentarer kring förslagen fortsätter i workshoppar och på OmaStadi-tjänsten fram till 9 december.
 
Helsingfors stad erbjuder fler möjligheter till direkt demokrati genom att överlåta 4,4 miljoner euro från stadens budget åt stadsborna att bestämma om - varje år.

Idéstadiet - Hur kan jag delta?

Be om hjälp av stadslotsen på ditt område, från biblioteket eller från invånarhuset. Kolla i OmaStadi.hel.fi:s evenemangskalender (på finska) om stadslotsarna ordnar någon workshop för idéer på ditt område. Du kan låna spelet OmaStadi på stadsbiblioteket och arrangera en stund för idéer i din egen organisation eller ditt grannskap. Alla kan komma med idéer oavsett ålder och hemort. I OmaStadi.hel.fi-materialbanken hittar du spelregler för deltagande budgetering, en

(på finska) med anvisningar och annat material som hjälper dej att ordna ett OmaStadi-evenemang och att stifta närmare bekantskap med verksamheten.

Bedömning och röstning

Stadsborna slår samman förslagen till lämpliga helheter tillsammans med stadens anställda och gör sedan upp planer utgående från detta under januari-april. Efter detta gör staden upp en kostnadskalkyl för dessa gemensamma planer, vilka sedan går vidare till omröstning. Man kan följa med och kommentera planerna på tjänsten OmaStadi.hel.fi. När planerna är klara kan alla helsingforsare som har fyllt 12 år rösta.
Staden genomför de planer som har fått flest röster i omröstningen. De som gjort förslag och övriga stadsbor bjuds in till genomföringen.
 
OmaStadi.hel.fi
 
Stadslotsarna