Info- och utställningslokalen Plattformen stängs den 30 november

Uutta Helsinkiä
21.11.2018

Info- och utställningslokalen Plattformen i Kampen läggs ned den 30 november 2018. I fortsättningen betjänar kundtjänsten i frågor kring planering av stadsmiljön och byggande på adressen Sörnäsgatan 1. Du kan också bekanta dig med teman som berör stadsmiljön på centrumbiblioteket Ode.

Helsingfors stads info- och utställningslokal Plattformen i Kampen läggs ned den 30 november 2018. I fortsättningen betjänar kundtjänsten i frågor kring planering av stadsmiljön och byggande på adressen Sörnäsgatan 1.

Stadsmiljösektorns kundtjänst i Sörnäs hjälper redan nu i många frågor som berör den byggda miljön. I fortsättningen centraliseras också den från Plattformen bekanta kundtjänsten till Sörnäs. Plattformens utställningsverksamhet avbryts tills vidare.

Från och med den 19 november 2018 kan man besöka Sörnäsgatan 1 för att till exempel bekanta sig med utkasten till framlagda plan-, park-, gatu- och trafikplaner, på vilka man kan ge respons till staden. Samma information finns också på http://www.hel.fi/suunnitelmat.

Personlig rådgivning om planer och stadsmiljön ges på Sörnäsgatan från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredagar kl. 10–15. Stadsmiljöns kundtjänst betjänar också på numret 09 310 22111 och elektroniskt på www.hel.fi/palaute.

Delaktighetslokalen Brygga öppnas i Ode

Från och med den 5 december kan man bekanta sig med teman som berör stadsmiljön i Helsingfors i delaktighetslokalen Brygga i stadsbiblioteket Ode. Den ersätter inte Plattformen utan är en ny träffpunkt med information om möjligheterna för stadsbor att delta och påverka stadsmiljön.

”På Brygga kan man hitta information, dela med sig av idéer och skicka hälsningar till staden. Också stadsanställda kan komma till lokalen för att diskutera till exempel pågående projekt”, berättar Roosa Kallio, chefen för enheten delaktighets- och kundkommunikation vid stadsmiljösektorn.

Brygga finns på balkongen på entrévåningen i Ode och är tillgänglig varje dag under Odes öppettider. Personal från stadsmiljösektorn finns på plats vardagar kl. 14–18. Rådgivning i frågor som berör staden ges på Helsingfors-info på Odes entrévåning.

Ännu hinner du till de avgiftsfriautställningarna på Plattformen

Plattformen betjänar som vanligt tills den stängs, på Narinken 2 (må–on kl. 10–16, to kl. 10–19 och fr–lö kl. 12–16). På de sista utställningarna presenteras nya arkitekturobjekt i Köpenhamn samt de belönade bidragen i arkitektur- och genomförandetävlingen avseende tornområdet i Böle.

För stadsmiljösektorn byggs just nu nya lokaler. De färdigställs nära Fiskehamnens metrostation sommaren 2020. Tids nog kommer det nya huset att erbjuda goda möjligheter att ordna olika utställningar och evenemang för allmänheten.

Mer information:

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Webbplats för centrumbiblioteket Ode

Mer information om Plattformens verksamhet

Mer information om Helsingfors-info som öppnas i Ode

Stadsmiljösektorns kundtjänst (Sörnäsgatan 1)

</iframe