En vecka kvar – lämna in dina idéer på plattformen OmaStadi.hel.fi

Uutta Helsinkiä
3.12.2018

Helsingforsborna har deltagit ivrigt i första rundan av deltagande budgeteringen. I nuläget har över 500 utvecklingsförslag för det egna bostadsområdet lämnats in. Det är möjligt att lämna in idéer till webbtjänsten OmaStadi.hel.fi eller på verkstäder fram till 9.12.

Alla förslag kan läsas på webbplatsen OmaStadi.hel.fi.

Helsingfors stad har för första gången reserverat 4,4 miljoner euro ur sin budget som stadsborna får bestämma över.  Medlen för deltagande budgeteringen har uppdelats enligt invånarantalet mellan sju stordistrikt. Av summan reserveras knappt 900 000 euro för åtgärder som utvecklar hela staden.

Under våren bjuder staden in alla som lämnat in förslag att göra planer av förslagen, för vilka det utarbetas kostnadskalkyler. De här planerna går sedan vidare till omröstningar. Planer tas fram på gemensamma evenemang och på tjänsten OmaStadi, där alla kan följa och kommentera utvecklingen av planerna. 

Hur kan jag delta i idégivningen? Länk till ”Ge idéer på tjänsten OmaStadi.hel.fi

Följande skeden. Länk till ”Ge idéer på tjänsten OmaStadi.hel.fi

Förslag som redan lämnats in i ditt område (på finska)