Sparkcykelförsök i Nordsjö sommaren 2019 – påverka stationernas placering

Förorter
10.12.2018

Under sommarsäsongen 2019 kommer Helsingforsregionens trafik HRT och Samocat Sharing Oy att tillhandahålla hopfällbara sparkcyklar och elsparkcyklar i Nordsjö. Man registrerar sig som användare av tjänsten i en app som används också för att låna sparkcyklar på stationen. Användaren betalar för användningen med sitt betalkort. I försöket kan man testa både vanliga sparkcyklar och elsparkcyklar. Sparkcyklarna är hopfällbara och vid behov kan en sparkcykel tas med i ett kollektivtrafikmedel, också ombord på bussen.

Nordsjö får ca 30 stationer. Nu kan du påverka var stationerna kommer att ligga. Markera på kartan 1-30 ställen där du anser att en sparkcykelstation skulle vara nyttig. Svara senast 17.12.

HRT ordnade under sommaren IdeaLab-tävlingen vars syfte var att hitta nya reselösningar som kompletterar HRT:s tjänster. Två tjänster blev utvalda, sparkcykel- och anropstrafikförsök. Hur tjänsten fungerar, vilka utvecklingsbehov och fortsatta möjligheter den har kartläggs och bedöms under och efter försöket.