Helsingforsarna kom med enorm mängd förslag till deltagande budgeteringen

Förorter
17.12.2018

Helsingfors stad fick 1 259 förslag till plattformen OmaStadi.hel.fi om hur hemknutarna och hela Helsingfors ska utvecklas.

- Det enorma intresset gläder mig. Det är fint att tillsammans med stadsborna börja utarbeta konkreta planer av en så här stor mängd goda förslag, säger Kirsi Verkka, utvecklingschef för deltagande budgetering.

Över 3 000 personer loggade in på webbplatsen OmaStadi.hel.fi 15.11 –9.12 för att lämna in sin idé, kommentera förslag och bekanta sig med dem. Stadslotsarna ordnade totalt cirka 100 evenemang i olika stadsdelar för att stöda stadsbornas deltagande. I hundratals diskussioner och OmaStadi-spelkvällar erbjöd stadslotsarna de intresserade metoder för att ta fram idéer och planera en egen, fungerande stad.

Det här var det första året som Helsingfors stad har reserverat 4,4 miljoner euro ur sin budget, vars användning stadsborna får bestämma över. Staden har delats upp i sju stordistrikt och penningsumman för varje område har delats ut enligt invånarantalet. En femtedel av summan, 880 000 euro, har reserverats för gemensamma projekt i hela Helsingfors.

Tillsammans från idéer till planer

Under de följande veckorna kommenteras och utvärderas förslagen av stadens tjänster i förhållande till ramvillkoren för den deltagande budgeteringen. Varje förslag kontrolleras och antecknas antingen som ett sådant som uppfyller ramvillkoren eller som ett sådant som inte gör det. Under våren görs förslagen till planer tillsammans med invånarna, stadens anställda, organisationer och företag. Planer tas fram i tjänsten OmaStadi.hel.fi och på allmänna möten. I planerna är det möjligt att kombinera flera förslag. Alla förslag som uppfyller OmaStadis ramvillkor inkluderas i planerna. Ett mål är att utarbeta planer av jämn kvalitet och stöda förverkligandet av jämlikheten. Alla planer syns på OmaStadi.hel.fi, där de kan kommenteras.

– I februari ordnar vi i varje stordistrikt OmaStadi-Byggplatser, till vilka vi bjuder in stadsbor som lämnat in förslag för att skapa planer. För förslagen som gäller hela staden ordnas också ett eget evenemang, säger Verkka.

Då planerna är färdiga och stadens tjänster har tagit fram kostnadskalkyler för dem tas planerna upp för omröstning. Alla helsingforsare som har fyllt 12 år eller som är äldre får rösta. Skapandet av planerna och omröstningarna sker i tjänsten OmaStadi.hel.fi.

Gemenskap och ekologiska lösningar populära teman

– Av förslagen framgår stadsbornas önskan att bygga en gemenskaplig stad. Det finns många förslag om invånarlokaler eller att hitta lokaler och i dem är målet att få flera lokaler där det är möjligt samlas och skapa själv. Dessutom finns många nyskapande och kreativa förslag och det blir intressant att se hurdana planer vi får ihop av dessa tillsammans med stadsborna, berättar Kirsi Verkka.