Helsingfors statistiska årsbok 2018 har utkommit

Uutta Helsinkiä
7.1.2019

Helsingfors statistiska årsbok har utkommit för hundrasjätte gången. Årsboken innehåller statistik om Helsingfors och helsingforsborna och dessutom om grannstäderna, Helsingforsregionen, Finland, de stora stadsregionerna i övriga Norden, de baltiska länderna jämte huvudstäder, samt S:t Petersburg.

Den nya årsboken kan läsas i sin helhet via denna länk. Uppgifterna i de 255 tabellerna i årsboken kommer inom nära framtid även att finnas tillgängliga på öppendatatjänsten Helsinki Region Infoshare. Uppgifterna i årgångarna 1905-2008 kan också studeras digitalt på arkivdatabasen Sinetti (bara på finska).

Årsboken förtäljer bland annat följande omHelsingfors och helsingforsborna:

• Helsingfors folkmängd vid årsskiftet 2017-18 var 643 272, vilket var 8 091 (1,3 %) fler än ett år tidigare.

• Vid slutet av 2017 fanns det 361 866 bostäder i Helsingfors, vilket var 4 891 fler än ett år tidigare. Av bostäderna var46,9 procent hyresbostäder, 41,6 procent ägarbostäder.

• Vid slutet av år 2017 fanns det sammanlagt 327 869 inregistrerade motorfordon i Helsingfors, av vilka 264 903 personbilar. Sedan år 2000 har antalet personbilar vuxit med över 78 000.

• År 2017 statistikförde Helsingfors-Vanda flygplats sammanlagt 89 459 flygplanslandningar. Passagerarna (dvs. personresorna) uppgick till nästan 19 miljoner. I medeltal var sjätte minut landade ett flygplan på Helsingfors-Vanda.

• Vid Helsingfors stadsbiblioteks olika låneställen gjordes år 2017 sammanlagt 14,1 lån per invånare. Av lånen var 79,5 procent boklån, och av dem var nästan 40 procent barnböcker.

• Vid slutet av år 2017 hade Helsingfors stad sammanlagt 37 090 anställda. Största förvaltningssektorn var Social- och hälsovårdssektorn, med sammanlagt 14 699 anställda.

• Populäraste turistattraktionen i Helsingfors år 2017 var Borgbackens nöjespark, med sammanlagt 1,1 miljoner personbesök. Även Sveaborg, Tempelplatsens kyrka, Helsingfors domkyrka, Uspenskij-katedralen och Högholmens djurgård hörde till de populäraste turistmålen.

Förfrågningar:
statistik- och informationstjänstchef Ari Jaakola, +358 9 310 43608, ari.jaakola(at)hel.fi
informationstjänstsekreterare Solja Saarto, +358 9 310 36378, solja.saarto(at)hel.fi

Källa:
Helsingfors statistiska årsbok 2018, pdf.