Stadika vinnare i designtävlingen för Helsingfors 5G basstationer

Uutta Helsinkiä
10.1.2019

Helsingfors stad, Elisa och Nokia sökte i samverkan med designbranschens expertorganisation Ornamo en stilig modell för 5G basstationerna och nätmiljön i Helsingfors. I designtävlingen som utlystes i september 2018 söktes en unik och enkelt skalbar utseendelösning, som kan anpassas till Helsingfors gatubild. Tävlingens kriterier uppfylldes bäst av förslaget Stadika.

Ett av de centrala målen för tävlingen var att bygga en digital stad i öppen samverkan med olika aktörer. I tävlingen söktes lösningar både för en modell som fästs i den existerande infrastrukturen och för en separat, fristående basstation. Kriterier var, bland andra, att basstationen till sitt utseende kopplas som en naturlig del till stadsmiljön och att den kan omformas om ett behov uppstår.

Inom tävlingstiden 14.9–18.11.2018 inlämnades totalt 32 förslag, varav tävlingsjuryn valde ut de fem bästa till en allmän omröstning. Förslagen var de följande: Kehikot, Stadika, Nest, Reflect och Dice Dice Baby. I omröstningen utsågs de tre bästa förslagen, Stadika, Kehikot och Reflect, som juryn sedan utvärderade för den slutliga rangordningen.

Stadika valdes till vinnare i tävlingen. Tävlingsjuryn beskrev vinnarförslaget på följande sätt: "Stadika är en enkel, men trots allt intressant basstationsmodell. Dess rena former bildar en utmärkt kombination av teknologi och design. Det är enkelt att utveckla utseendet till ett varumärke utan att det går miste om sin igenkännbarhet, och det kan ses som en funktionell del av stadsmiljön. Basstationen bygger på användarinteraktionen inte endast genom dess informativa belysning utan också med hjälp av dess olika användningssyften. Basstationen stjäl inte uppmärksamheten, men den är lätt igenkännbar. Dess dynamiska former vittnar om dess futuristiska användningssyfte och berättar en historia om en stadsmiljö som byggts tillsammans."

Vinnarteamet fick ett pris på 20 000 euro för sitt förslag.

Andra platsen i tävlingen och ett pris på 10 000 euro gick till förslaget Reflect och tredje platsen och ett pris på 5 000 euro till förslaget Kehikot. Dessutom utdelades hedersomnämnanden till förslagen Nest och Dice Dice Baby och, utanför finalistgruppen, till förslaget Silta.

Vinnarteamen

1. Stadika: Keny Muesa, Pekka Selonen och Aaro Sariola
2. Reflect: Arni Aromaa, Jari-Petri Voutilainen och Simon Örnberg
3. Kehikot: Jukka Jokinen och Heikki Konu

Hedersomnämnanden

Dice Dice Baby: Joonas Saaranen, Arto Heiskanen och Aleksi Riihimäki
Nest: Verna Kaipainen och Mia Erlin
Silta: Simon Holzmann, Vivian Qiu och Tobias Nagel

Mer information

The Helsinki 5G base station design contest (på engelska)