Helen investerar i förnybar energi och stänger Hanaholmens kraftverk

Uutta Helsinkiä
6.3.2019

Helens kraftverk på Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Värmeproduktionen ersätts med värmeåtervinning med hjälp av värmepumpar, lagring av energi samt ett biovärmeverk som planeras i Nordsjö.

Helen har redan i flera år förberett sig för att fasa ut stenkol och stänga Hanaholmens kraftverk. Bolaget har byggt en helt ny värmepumpsanläggning under Esplanaden och håller som bäst på att förstora Katri Valas värmepumpsanläggning i Sörnäs. I de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet bygger man dessutom ett grottvärmelager som är unikt även med globala mått.

– Helen har metoder för att ersätta stenkolet. Vi fortsätter med våra investeringar i storskalig återvinning av energi med hjälp av värmepumpar, och vi har också projekt som går ut på lagring av värme. I ett lite längre tidsperspektiv utreder vi flera utsläppsfria tekniker så som geotermisk värme, utvinning av värme från havsvattnet samt små modulära kärnkraftverk, säger VD Pekka Manninen på Helen. 

Den stenkolslag som riksdagen ska besluta om bestämmer tidsramarna och samtidigt vilka lösningar som kan användas. 

Biovärmeverk i Nordsjö 

Helen har utrett möjligheterna att bygga biovärmeverk på olika platser i Helsingfors. Helens styrelse fattade beslut om planering av ett biovärmeverk i Nordsjö och målet är att möjliggöra ett beslut om investering i den nya anläggningen våren 2020. Det här och tidigare investeringsbeslut i värmepumpar och lagring av energi gör det möjligt att stänga Hanaholmens kraftverk. 

– Med finska mått mätt är det planerade biovärmeverket i Nordsjö av medelstorlek och ersätter omkring en fjärdedel av stenkolsförbrukningen vid Hanaholmens kraftverk. Det planerade biovärmeverkets andel av Helens bränsleförbrukning skulle vara cirka 15 %, säger projektchef Antti Saikkonen.

Biovärmeverket är tänkt att byggas bredvid Helens nuvarande kraftverkstomt i Nordsjö. I planerna är målet att anläggningen ska kunna tas i drift hösten 2023. 

Den lösning man nu gått in för bedöms inte ha någon inverkan på fjärrvärmepriset. 

Läs mer:

Helen