Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Uutta Helsinkiä
28.3.2019

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan lämna in sina idéer för att utveckla ett bättre fungerande Helsingfors. Det som söks är konkreta förslag om hur staden kan fungera med bättre serviceinriktning, hållbarhet och kreativitet.

Helsingfors behöver de bästa idéerna för att utvecklas till världens bäst fungerande stad och för att betjäna sina invånare bättre. Det finns redan flera mål för att uppnå detta: fördubbla antalet platser inom utbildning och småbarnspedagogik på engelska, göra allt större satsningar på elektroniska tjänster och underlätta tillståndsförfarandena så att det exempelvis blir lättare att ordna evenemang.

Det finns fortfarande ett behov av idéer, som kan lämnas under åtta olika teman. Temana är ett Helsingfors som är bättre på serviceinriktning, hållbarhet, kreativitet, rörlighet, internationalitet, rolighet, smarthet och snygghet. Förslag som lämnas in i tjänsten kan också kommenteras.

Tjänsten är öppen fram till slutet av mars på adressen www.maailmantoimivinkaupunki.fi.