Detaljplanen för Hagnässtranden till beslutsfattande

Centrum
5.4.2019

Hagnässtranden förnyas under nästa årtionde, då projektet Kronobroarnas snabbspårväg medför nya parker och bostadsbyggande på området. Förslaget till detaljplan för Hagnässtranden tas upp till beslut i stadsmiljönämnden den 9 april 2019.

Hagnässtranden förnyas på 2020-talet. För projektet Kronobroarnas snabbspårväg byggs den nya Havshagsbron, som förbinder Fiskehamnens södra del Knekten med Havshagen. I samband med bygget av Kronobroarnas spårvägsförbindelse förnyas även Hagnäs bro, och dess nya linjer kommer att ta mindre utrymme.

Genom att vägarnas linjer ändras befrias mark för byggande av totalt tre nya bostadskvarter. Det ger plats för över tusen nya invånare. De nedersta våningarna i bostadskvarteren reserveras för affärslokaler. Samtidigt byggs nya strandparker på Hagnässtranden och på Kronohagens sida. Två nya hamnar ska byggas. Den ena är en småbåtshamn och den andra en hamn för yrkesmässig båttrafik.

I de nya strandkvarteren på Hagnässtranden ska stadens nya marknadsdrivna parkeringsmodell testas, vilket innebär att byggherrarna fritt får bestämma om antalet parkeringsplatser.

Som en utgångspunkt för detaljplanen arrangerades för ett år sedan en idétävling som vanns av Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik Oy och VSU maisema-arkkitehdit Oy. I planförslaget har vinnarverkets bästa idéer vidarebearbetats och vinnarförslaget har samordnats med snabbspårvägen och planerna för den nya Hagnäs bro.

För området har tidigare utarbetats en detaljplan för en hotelltomt samt en plats på tomtens östra sida och strandområdena i samband med dessa.

Det slutgiltiga beslutet över detaljplanen fattas av stadsfullmäktige.

Läs mer:

Nämndens protokoll (på finska)