Helsingfors utvecklare möts i stadshusets förnyade entréhall – öppning tisdagen

Uutta Helsinkiä
12.4.2019

Entréhallen i Helsingfors stadshus öppnas med ett helt nytt koncept. Framgent ska entréhallen vara ett ställe för alla som intresserar sig för staden och dess framtid. Öppningen firas tisdag 16 april klockan 10-17.30.

På öppningsdagen kan besökarna träffa borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar och Sanna Vesikansa klockan 13-14. Kaffe och tårta serveras kl 12-17.

Ett års arbete

Stadshusets entréhall stängdes i slutet av september 2018 för renovering. Allt som allt tog renoveringen omkring ett år i anspråk.

Entréhallen har gjorts till ett gemensamt arbetsrum och forum för invånare, besökare och stadsanställda där man utvecklar framtidens Helsingfors. Konceptet för fram stadens varumärke och stadsstrategi liksom också Helsingfors stads vision att vara världens bäst fungerande stad.

Med och utvecklade entréhallens nya koncept var både invånare, stadsanställda och andra intressentgrupper i Helsingfors. I ändringsarbetena beaktades entréhallens arkitektoniska värden och skyddsaspekter.

Efter öppningsdagen är entréhallen öppen vardagar mellan 8 och 18. Öppettiderna kan ibland vara annorlunda i och med olika evenemang.

Noggrannare uppgifter om entréhallens nya koncept publiceras på öppningsdagen.

Läs mer

Helsingfors stadshus, Norra esplanaden 11–13
Entréhallen i Helsingfors stadshus