Ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten byggs i Nordsjö

Förorter
12.4.2019

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen kylvattencirkulation och värme från havsvatten som värmekälla. I Finland finns inga andra värmepumpar i den här storleksklassen som utvinner värme från havsvatten.

Helens mål är att minska utsläppen från energiproduktionen och öka användningen av förnybar energi. Under den senaste tiden har Helen särskilt investerat i värmepumpar och värmelager, och den nya värmepumpen som byggs i Nordsjö fortsätter på samma linje. Det nya med lösningen i Nordsjö är att man utnyttjar värme från havsvatten – veterligen har detta inte testats tidigare vare sig i Helsingfors eller någon annanstans i Finland. Värmepumpen utvinner dels värmeenergi som binds i havsvattnet under sommaren och dels spillenergi från Nordsjökraftverkens interna kylvattencirkulation och använder den utvunna energin som fjärrvärme.

Värmepumpsinvesteringarna en del av en kilmatneutral framtid

Det smarta energisystemet och fjärrvärme- och fjärrkylenäten i Helsingfors ger möjlighet att flexibelt kombinera ny teknik med olika produktionssätt. På Helen ses värmepumparna som en viktig del av framtidens energisystem: de är ett naturligt sätt att utnyttja nya värmekällor inom fjärrvärmeproduktionen. Helsingfors har redan två värmepumpsanläggningar: Katri Vala och Esplanaden. Sommartid kan redan största delen av den fjärrvärme som behövs produceras genom att recirkulera spill- och överskottsvärme. Katri Valas värmepumpsanläggning förstoras som bäst med en ny sjätte värmepump, och värmepumpen i Nordsjö ökar Helens produktion av recirkulerad värme ytterligare.

Läs mer:

Helen