Stadshusets entréhall ny mötesplats för Helsingfors utvecklare

Uutta Helsinkiä
16.4.2019

Entréhallen i Helsingfors stadshus öppnas i dag med ett alldeles nytt koncept efter cirka ett års utvecklingsarbete. Framgent ska entréhallen vara ett ställe för alla som intresserar sig för staden och dess framtid.

Den ombyggda entréhallen kan användas för flera ändamål, såsom arbetsrum och evenemangs-, mötes- och verkstadslokal. Evenemangen som ordnas i entréhallen samlar de mest intressanta diskussionerna i staden och de visar upp också stadens interna utveckling för dess invånare.

”Stadshusets entréhall är ett skyltfönster för det moderna Helsingfors. Tack vare renoveringen uppvisas världens bäst fungerande stad i ett format som kan upplevas. Förverkligandet som kombinerar stadens historia och ny planering ger liv åt Helsingfors strategi”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Kaffe och tårta och avvikande tider under öppningsdagen

I dag under öppningsdagen är entréhallen öppen för besökare från klockan 10 till 17.30. Kaffe och tårta serveras klockan 12-17 och borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar och Sanna Vesikansa är anträffbara klockan 13–14.

Framöver är entréhallen öppen vardagar klockan 8–18, men avvikande tider kan förekomma enligt evenemangen.

Stadshusets entréhall är öppen för alla som intresserar sig för stadens framtid, såväl invånare, gemenskaper, beslutsfattare som stadens anställda.

Entréhallens hjärta är evenemangstorget och vem som helst kan fritt följa tillställningarna som ordnas där. Evenemangstorget som lämpar sig för tillställningar med cirka 100 personer kan också reserveras för evenemangsbruk.

Verken på medieväggen utnyttjar öppna data

Blickfånget på entréhallens evenemangstorg är medieväggen som betjänar olika slags tillställningar med växlande innehåll.

Medieväggens första verk, Jesse Myllymäkis "Hengittävä kaupunki" (2019) och Anna Salmis "Helsinkiläiset liikkuvat, opiskelevat, puhuvat ja kasvavat" (2019), visar upp stadens öppna data med konstens medel.

Arkitektoniska värden och stadsvarumärket ramarna för renoveringen

Arkitekt Aarno Ruusuvuori ritade stadshusets interiör under åren 1965–1970. I det nu utförda ändringsarbetet i entréhallen har man beaktat byggnadens arkitektoniska värden och skyddsaspekter samt stadens varumärkesidentitet, som skapades år 2017.

Entréhallens nya koncept togs fram ur ett användarperspektiv och med hjälp av tjänstedesign. Designbyrån Kuudes Helsinki fungerade som designpartner i projektet. Verstas Arkkitehdit, Suunnittelutoimisto Koko3 samt Arkkitehdit Davidsson-Tarkela svarade för planeringen av entréhallens arkitektur och inredning. Arbetet med Entréhallens digitala innehållshelhet leddes av Lucid Helsinki.

I samband med byggarbetet öppnades en ny gångförbindelse mellan entréhallen och stadshusets restaurang. Även alla möbler, vägvisare och av-utrustningen förnyades.

Projektets huvudentreprenör var Helsingfors stads byggtjänst Stara, vars anställda på byggteknikens trä- och metallavdelning även förverkligade entréhallens inbyggnadsmöbler.

I entréhallen bevarades de ursprungliga stora konstverken, Kimmo Kaivantos ”Kedjan” (1971) och Rut Bryks relief ”Staden i sol” (1975). I entréhallen finns dessutom Jorma Puranens fotografiverk ”Where Compasses All Go Mad” (2007). Bland konstverken konserverades ”Kedjan” i samband med renoveringen. Eino Ruutsalos verk ”Ljusvägg” (1971) flyttades till HAM.

Mer information

Helsingfors stadshus, Norra esplanaden 11–13
Under öppningsdagen 16.4. är entréhallen öppen från klockan 10 till 17.30. Framöver är entréhallen öppen vardagar klockan 8–18.
Entréhallen i Helsingfors stadshus