Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus

Uutta Helsinkiä
23.5.2019

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 22 maj 2019 projektplanen för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus. Planen gäller en omfattande funktionell teknisk ombyggnad i huset. Maximipriset för byggkostnaderna är cirka 15,4 miljoner euro. Samtidigt förde fullmäktige en lång debatt om behovet av ombyggnader i skolnätet på olika håll i Helsingfors. 

En detaljplan medger utbyggnad av Hertonäs centrum 

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för kvarteren vid Arbetsledaregatan i Hertonäs. Den nya bostadsvåningsytan uppgår till ca 136 000 m². Detta innebär nya bostäder för ungefär 3 400 helsingforsare. Målet är att anlägga ett stadsområde som har blandade funktioner, är urbant och arkitektoniskt levande samt ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser och utvidgar Hertonäs centrum. 

Stadsfullmäktige godkände också detaljplaneändringar för områden i Bortre Tölö, Munksnäs och Marudd. Detaljplaneändringen för Svenska social- och kommunalhögskolans gamla byggnad vid Topeliusgatan 16 i Bortre Tölö och för f.d. Kadettskolan vid Holländarvägen 11 i Munksnäs gör det möjligt att bygga bostäder med en våningsyta på drygt 5 000 m². Detaljplaneändringen för tomten i Marudd medger byggande av småhus i liten skala. 

Sammanlagt 20 fullmäktigemotioner behandlades 

Stadsfullmäktige behandlade också 20 motioner väckta av fullmäktigeledamöter. Fullmäktigemotionerna med varierande tema berättar om stadens mångsidighet, de gällde bland annat klimatet, Ölflytet, vitkindade gäss, spårvagnsbiljetter och Gammelstadsforsens damm.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här.

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång om två veckor, onsdag 5.6.2019 kl. 18.