Undantagsarrangemang i trafiken på grund av Bölebrons byggplats

Böle
3.6.2019

Spårvagnslinjerna 2 och 7 går inte till Västra Böle 3.6–11.8 utan övergår till avvikande rutter. Linjen 2 går till ändslingan på Granvägen i Mejlans och linjen 7 slutar i Östra Böle. På banavsnittet från Folkpensionsanstalten till Böle ersätts spårvagnen av buss 2X.

Spårvagnslinjernas 2 och 7 avvikande rutter samt bussens 2X rutt finns i HRT:s trafikmeddelande

Dessutom går linjerna 7 och 9 på grund av rälsarbeten 29.7–11.8 inte till Böle station. Om ändringen meddelas närmare under sommaren.

Bilisterna ska ge akt på filerna

Byggplatsen påverkar även biltrafiken, eftersom filerna i korsningen av Bölebron och Bangårdsvägen byter plats. De nya filarrangemangen är tydligt markerade med streck på körbanan. Antalet filer blir i huvudsak oförändrat.

Orsaken till trafikarrangemangen är bygget av den nya kollektivtrafikterminalen.

”Den nya kollektivtrafikterminalen byggs i allt snabbare takt på Bölebron. Under sommaren kommer de gamla rälsarna vid kollektivtrafikterminalen att rivas, det gamla brodäcket att repareras och nya rälsar att monteras”, beskriver projektchef Juuso Luoto arbetena för den kommande sommaren.

Under spårvagnsavbrottet byggs underföringen av vattenledningen och fjärrvärmen på Bölegatan vid Kyllikkiporten, vilket för sin del orsakar olägenhet för biltrafiken. Det rekommenderas därför att bilister ska undvika Böleområdet under hela sommaren, om alternativa rutter är möjliga.

Bölebrons kollektivtrafikterminal tas i bruk i slutet av oktober 2019. När byggarbetena är färdiga kommer den nya korsningen och den nya kollektivtrafikterminalen att bättre betjäna trafikflödena i hela Böle, som utvecklas.

Böle växer till ett livskraftigt center

Förnyelsen av Mellersta Böle är en del av en omfattande förnyelse av Böle, där Helsingfors centrum utvidgas till Böle. Under de kommande åren utvecklas Böle tack vare det ansenliga tilläggsbyggandet och trafikprojekten till ett allt mera betydelsefullt och livskraftigt centrum. I det nya Böle kommer man att arbeta, bo och tillbringa fritid. Böle har i dag 23 000 arbetsplatser och 10 000 invånare, år 2040 kommer det att ha 50 000 arbetsplatser och 30 000 invånare.