Tävlingsförslag med idéer för byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde har getts

Uutta Helsinkiä
7.6.2019
För byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde söks en eventuell ny ägare och nya användningsändamål genom en idétävling. Inlämningstiden för tävlingsbidrag gick ut den 31 maj 2019. Före utgången av tävlingstiden kom det in fyra bidrag till tävlingen.

För byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde söks en eventuell ny ägare och nya användningsändamål genom en idétävling. Inlämningstiden för tävlingsbidrag gick ut den 31 maj 2019. Före utgången av tävlingstiden kom det in fyra bidrag till tävlingen. 

Tävlingen ordnas i två skeden. Under sommaren väljer juryn ut tre bidrag bland de inkomna förslagen till följande skede. Utöver försäljning beaktas även förslag som bygger på uthyrning.

”Juryn inleder sitt arbete före midsommaren och vi försöker fatta beslut om vilka bidrag som går vidare till andra skedet under sensommaren. Vi går igenom alla förslag och bedömer dem utifrån kriterierna som fastställts i tävlingsprogrammet. Den slutgiltiga vinnaren utses av stadsfullmäktige. Jag hoppas att juryn för en mångsidig och livlig diskussion om vilken lösning som är den bästa”, säger sektorchef MikkoAho som leder juryn.

Andra tävlingsskedet inleds uppskattningsvis i september 2019. Stadsborna har möjlighet att ge respons till de tävlande i andra skedet via tjänsten kerrokantasi när det är klart vilka bidrag som går vidare.

Målet är att stadsfullmäktige utser vinnaren under 2020. Därefter börjar arbetet med eventuella ändringar i detaljplanen utifrån det vinnande bidraget. Reparationer och byggande av fastigheter inleds uppskattningsvis under 2021.

Lappvikens sjukhus byggdes 1841 och är Finlands äldsta mentalsjukhus. Både huvudbyggnaden av C. L. Engel och parken däromkring är skyddade. Parken förblir i stadens ägo och bevaras som ett område som är öppen för alla. 

År 2015 hyrde staden tillfälligt ut Lappvikens sjukhus till andelslaget Lapinlahden tilajakamo och till Psykisk Hälsa Finland, det vill säga organisationen bakom Lappvikens Källa.  Andelslaget Lapinlahden tilajakamo och Lappvikens Källa fortsätter sin verksamhet i sjukhuslokalerna som stadens hyresgäster tills den nya ägaren har valts. 

Läs mer:

Information om Lappvikens sjukhusbyggnader (på
finska)