Ny webbsida om utbyggnaden av Ärtholmen och Docksstranden

Ärtholmen och Docksstranden
12.8.2019

På Ärtholmen anläggs en ny och livlig stadsdel för boende, turism och fritid i södra Helsingfors. På området kommer man i huvudsak på 2020-talet att bygga flervåningshus med hem för 7 500 invånare. Det ska också komma 4 000 arbetstillfällen till Ärtholmen. Man kan nu bekanta sig med planerna för Ärtholmen och med hur byggandet avancerar genom att gå in på sidorna för respektive område på webbplatsen uuttahelsinkia.fi.

Ärtholmen blir en stadsdel där man har ett kluster av mångsidiga och på nationell nivå attraktiva turism- och fritidstjänster. Det kommer bland annat att finnas en hamn för kryssningsfartyg och båtar, ett centrum för vattensport, en badstrand och ett hotell.

Helsingfors är också attraktivt som resmål för kryssningsresenärer, vilket kommer att märkas särskilt på Ärtholmen. Mycket riktigt har Ärtholmens hamnområde kajplatser för tre stora kryssningsfartyg. Man kommer att reservera plats för turismrelaterade tjänster på området och dess näromgivning längs de stråk där turisterna passerar.

Planläggningen av Ärtholmen bygger på komplettering av samhällsstrukturen och på spårbunden trafik. Planen utgör ett stöd för en hållbar utveckling av samhällsstrukturen.

På webbplatsen hittar man allsidig information om Ärtholmen – från planläggning till trafikarrangemang och service

På nya områdessidor för Ärtholmen kan man läsa bland annat om delgeneralplanen för området och om den pågående detaljplaneringen, men också om tidsplanen för grundberedningen och om målen med byggandet. Dessutom finns det på sidorna information om vilket slags bostäder som man avser att bygga på Ärtholmen och om hur man har tänkt ordna trafikförbindelserna. Det berättas också om planerna för områdets turism- och fritidstjänster.

Utbyggnaden av Docksstranden tas också upp på webbsidan

Intill Ärtholmen håller man som bäst på med att anlägga området Docksstranden, som ligger mellan Sandviken och Docksgatan. Området har förut i huvudsak inte varit tillgängligt för stadsborna men öppnas nu i och med att gamla industribyggnader ombildas till kontors-, affärs- och kulturlokaler. Nya Docksstranden kommer dessutom att hysa bostäder för ungefär 300 personer. Områdets landmärke blir Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s huvudkontor när detta är färdigbyggt. ECHA har till uppgift att främja trygg användning av kemikalier inom Europeiska unionen. På nya sidor kan man också läsa om Docksstrandens historia, om utbyggnaden av området och om dess trafikförbindelser.

Informationsmängden på webbplatsen ökar och informationen blir alltmer detaljerad i takt med att byggandet framskrider. Webbsidorna finns på adressen https://www.uuttahelsinkia.fi/sv/artholmen-och-docksstranden