Skanslandet stängt 19.8–6.9 på grund av vattenledningsarbeten – Under helgerna är ön öppen normalt

Uutta Helsinkiä
15.8.2019
Måndagen den 19 augusti inleds arbetena med att bygga ett vatten- och avloppsnät på Skanslandet. Skanslandet är öppet normalt varje dag fram till den 18 augusti, varefter ön är stängd på vardagar under tiden 19.8–6.9 på grund av grävarbeten. Under helgerna är ön öppen normalt, och från och med den 7 september och fram till slutet av september är ön öppen varje dag.

Måndagen den 19 augusti inleds arbetena med att bygga ett vatten- och avloppsnät på Skanslandet. Ön kommer att anslutas till Helsingforsregionens miljötjänsters, dvs. HRM:s vattentjänstnät. Detta gör det möjligt att även bygga vattentoaletter på ön vid sidan av de nuvarande torrtoaletterna. Även företagarna får bättre förutsättningar för sin café- och restaurangverksamhet.

Skanslandet är öppet normalt varje dag fram till den 18 augusti, varefter ön är stängd på vardagar under tiden 19.8–6.9 på grund av grävarbeten. Under denna tid utförs grävningsarbeten på ön, vilket även inkluderar röjning av gammalt sprängämne ur marken. På grund av säkerhetsskäl är det förbjudet att ta i land och röra sig på ön under röjningsarbetena. Vattenbussarna trafikerar inte heller under dessa dagar.

Under helgerna är ön öppen normalt, och från och med den 7 september och fram till slutet av september är ön öppen varje dag.

Skanslandet sköts av Forststyrelsen. Entreprenaden utförs av E.M. Pekkinen och som byggherre fungerar Rakennuttajatoimisto HTJ.

Byggandet av vattentjänstnätet på Skanslandet är en del av det kommande genomförandet av en detaljplan som utvecklar ön som naturturistmål i större utsträckning. Undervattensröret från Skanslandet till Sveaborg byggs i sin tur av Helsingfors stad och HRM, och byggarbetena inleds senare i höst.

Läs mer

Skanslandet

Forsstyrelsen

Helsingfors havsstrategiprojektet