Järnvägstorget metrostation öppnades för trafik måndagen 26 augusti men stationens hissar är stängde tillfället

Busholmen
26.8.2019
Järnvägstorget metrostation öppnades för trafik måndagen 26 augusti, men stationens hissar är stängde tillfället. Hissarna är stängda under lång tid på grund av skador orsakade av vatten.

Järnvägstorget metrostation öppnades för trafik måndagen 26 augusti, men stationens hissar är stängde tillfället. Hissarna är stängda under lång tid på grund av skador orsakade av vatten.

De mest tillgängliga vägarna till Järnvägstation är via Helsingfors universitet eller Kampenm metrostationer. Cyklister och barnvagnar eller rullstolar bör därför använda dessa stationer.

Tillgängliga rutter för dem som reser till eller från Järnvägstation med till exempel rullstolar eller barnvagnar :

Från Järnvägstation österut: Spårvagn 3, 6, 6T, 7 eller 9 från Brunnsgatan, framför stationen till Helsingfors universitet eller Hagnäs metrostationer.
Från Järnvägstation västerut (mot Espoo): Spårvagn 7 och 9 från Brunnsgatan , framför stationen till Simonsgatan eller Kamptorget till spårvagnshållplatserna vid Kampen metrostationen.


Söndagen 25.8

Metron trafikerar hela helgn som normalt men Järnvägstorget metrostation kommer att bli stängd

Metron trafikerar lördagen 24 augusti som normalt men Järnvägstorget metrostation kommer att bli stängd. Tågen passerar Järnvägstorget i båda riktningarna utan att stanna för tillfället. Stationen stängdes fredag ​​23 augusti. på grund av vattenskador..HRT kommer att meddela när stationen tas i bruk igen.

HRT

Fredagens nyhet 23.8

Metron kör inte mellan Gräsviken – Helsingfors universitet. Metron trafikerar sträckan Mattby-Gräsviken och Helsingfors universitet – Mellungsbacka/Nordsjö men metron går med oregelbunden turtäthet.

Busslinjerna 20 och 21 ersätter undantagsvis till Kampens terminal. Linjerna trafikerar inte Bulevarden och Eira.

Från väster: Stig av metron vid Drumsö och byt till busslinjerna 20 och 21 som kör till Kampens terminal. Sedan till fots eller med spårvagnarna 7 och 9 till Helsingfors universitets eller Hagnäs metrostation.

Från öster: Stig av metron vid Helsingfors universitet och fortsätt med spårvagn 7 eller 9 till Kampen. Från Kampens terminal kan du åka buss 20 eller 21 från plattformarna 52 och 53 till Drumsö där du kan byta till metro.

Läs mer

HRT Twitter