Gatuarbete inleds i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan på Busholmen

Uutta Helsinkiä
9.9.2019
Helsingfors stad genomför ändringar i trafikarrangemangen i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan. Gatuarbetet inleds i september och det orsakar störningar för trafiken. Efter att bygget står klart börjar den tunga trafiken till Västra hamnen trafikera längs Stillahavsgatan.

Helsingfors stad genomför ändringar i trafikarrangemangen i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan. Gatuarbetet inleds i september och det orsakar störningar för trafiken. Efter att bygget står klart börjar den tunga trafiken till Västra hamnen trafikera längs Stillahavsgatan.

Med tanke på trafiksäkerheten och boendetrivseln för de som bor i området är det ändamålsenligt att hamnens tunga trafik styrs till och från hamnområdet via Riogatans anslutning. Då köar de tunga fordonen till fartygen inom det avspärrade hamnområdet.

Västra hamnens tunga trafik styrs bort från bostadsgatorna Atlantgatan och Västrahamnsgatan. Trafikarrangemanget behövs även för byggandet av Atlantbron som inleds nästa år.

En rondell byggs i korsningen mellan Stillahavsgatan och Riogatan. Stillahavsgatans övergångsställen tas bort vid Riogatan och trafikljusen försvinner från korsningen. De närmaste övergångsställena ligger cirka 80 meter norrut och cirka hundra meter söderut mot hamnterminalen.

Konsekvenser för trafiken under bygget

Motorfordon: Passagerna tryggas.

Gångtrafik och cykling: Stillahavsgatans gång- och cykelväg samt Busholmskajens rutt stängs. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Sandholmsgränden.

Kollektivtrafik: Inga konsekvenser.

Enligt planerna är byggarbetet klart innan utgången av detta år.