Helsingfors stad bjuder in alla intresserade att delta i förbättringen av gatuarbete

Förorter
12.9.2019
Helsingfors stad har öppnat en enkät för att få alla som är intresserade av att utveckla gatuarbetet att berätta om sina erfarenheter och idéer.

Helsingfors stad har öppnat en enkät för att få alla som är intresserade av att utveckla gatuarbetet att berätta om sina erfarenheter och idéer. Dessutom har vi skapat en ny webbplats.

I början av året inledde Helsingfors stad ett projekt för att minska de olägenheter som gatuarbeten orsakar. Målet är att arbetena ska genomföras allt smidigare och snabbare och att fler stadsbor ska få bättre information om dem.

Staden söker efter nya lösningar för att byggplatserna ska störa stadsbornas vardag i allt mindre grad och för att det ska bli tydligare och säkrare att röra sig i närheten av byggplatserna. Helsingfors stad bjuder in alla intresserade. Idag har vi öppnat en webbenkät där vi kartlägger erfarenheter om hur gatuarbetet fungerar bland dem som bor och rör sig i Helsingfors.

”Vi vill veta hur det fungerar att röra sig i närheten av byggplatser, om de tillfälliga arrangemangen och skyltarna är bra, om byggplatserna verkar säkra och städade eller om stadsborna har idéer om hur man i fortsättningen skulle kunna informera bättre om gatuarbeten”, konstaterar kommunikationschef Heikki Mäntymäki från stadsmiljösektorn.

Vid förbättrandet av byggplatsupplevelsen används tjänstedesignmetoder. Helsingfors stad samarbetar med Pentagon Design för att utveckla byggplatsupplevelsen. Webbenkäten har publicerats på den nya webbplatsen. Via den kan man även följa hur projektet för utvecklande av gatuarbetet framskrider. Där har vi samlat mångsidig information och länkar för exempelvis pågående byggen.

Gå till gatuarbete webbplatsen

Besvara enkäten