Helsingfors blir medlem i EIT Urban Mobility

Uutta Helsinkiä
17.9.2019
Helsingfors ansluter sig till föreningen EIT Urban Mobility som medlem från och med september 2019. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ som inrättats för att stärka Europas innovationsförmåga och stöda bildandet av innovationsgrupper.

Helsingfors ansluter sig till föreningen EIT Urban Mobility som medlem från och med september 2019. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ som inrättats för att stärka Europas innovationsförmåga och stöda bildandet av innovationsgrupper.

Med hjälp av de här KIC-grupperna (Knowledge and Innovation Community) intensifieras det Europaomfattande samarbetet bland annat mellan städer och andra aktörer. I nuläget sammanför EIT Urban Mobility KIC totalt 13 städer, 16 företag, 11 högskolor och 7 forskningsinstitut i Europa.

År 2018 deltog och vann Helsingfors stad som en del av Mobilus-konsortiet EIT:s finansieringsansökan om en innovationsgrupp för stadstrafik. I Mobilus-konsortiet hade staden 47 partner och efter det har arbetet för att skapa nätverkets rättsliga struktur utförts under år 2019 i samarbete mellan de sökande.

Helsingfors stadsstyrelse beslutade om medlemskapet på sitt sammanträde 16.9. Enligt Helsingfors stadsstrategi utvecklas hela staden som en plattform för innovationer och nya experiment och för nyskapande näringsverksamhet. Dessutom vill Helsingfors också enligt stadsstrategin stärka sin internationella profil som en storstad då det gäller formgivning och sin ställning som en internationell föregångare inom delaktighet och öppenhet. Helsingfors strävar också att vara föregångare i fråga om ett helhetsbetonat, fungerande smart trafiksystem, och för att det här ska lyckas bör Helsingfors bygga strategiska partnerskap med internationella aktörer och andra ledande städer. Nätverket Urban Mobility KIC är en utmärkt plattform med tanke på främjandet av de här målen.

Nätverket EIT Urban Mobility KIC kommer att beviljas totalt cirka 399 miljoner euro i EU-finansiering över en tidsperiod på 7 år. Som en medlem i nätverket kan Helsingfors utnyttja finansieringen i sin egen utvecklingsverksamhet och för att stöda forskningsverksamheten i högskolorna och innovationsverksamheten i företagen i området.

Tomter för projektet Kehittyvä kerrostalo 

Stadsstyrelsen beslutade att reservera två tomter i Åggelby för planering av bostadsprojekt och projektet Kehittyvä kerrostalo (”flervåningshuset i utveckling”)

Tomterna reserverades för Siklatilat Oy:s projekt Tulevaisuuden puukerrostalo, Jukivest Oy:s/Arrus Arkkitehdit Oy:s energieffektiva husprojekt och Rakennusliike Reponen Oy:s utvecklingsprojekt Elävä talo.
Målet för Siklatilat Oy:s projekt Tulevaisuuden puukerrostalo är att reda ut de sociala, tekniska och ekonomiska attraktionsfaktorerna för byggandet av och boendet i flervåningshus i trä, samt det företagsekonomiskt sett bästa sättet att öka byggandet av flervåningshus i trä.

I flervåningshuset i Jukivest Oy/Avarrus Arkkitehdit Oy:s projekt används utvalda traditionella tekniska lösningar tillsammans med den nyaste tekniken och moderna arkitekturen. Målet är energieffektivitet och hållbarhet samt minimering av olägenheterna för hälsan.

Målet för Rakennusliike Reponen Oy:s utvecklingsprojekt Elävä talo är ett lokalmässigt tidlöst byggnadsbestånd som betjänar invånarnas differentierade och självpåtagna behov.

Stadens program Kehittyvä kerrostalo, som har pågått i tio år, bemöter de tekniska, funktionella, estetiska, sociala, bostadspolitiska och processrelaterade utvecklingsbehoven inom planeringen och byggandet av flervåningshus. Programmet erbjuder byggherrarna en möjlighet att pröva på nytt och få stöd i utvecklingsarbetet av stadens experter.

Tomtreservering för studentbostäder iVerkstadsgården i Sörnäs

Stadsstyrelsen reserverade för Lehto Asunnot Oy och Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse en tomt för byggande av studentbostäder i Verkstadsgårdens område i Sörnäs. På tomten kan byggas ett bostadshus i sex våningar, i vilket det också är möjligt att förverkliga en liten mängd affärslokaler. Småindustribyggnaden som nu finns på tomten rivs.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.