Den nya delen av Lokvägen och Industrigatans tunnel öppnar för trafik den 8 oktober

Uutta Helsinkiä
8.10.2019
Byggarbetet i Mellersta Böle, som har pågått i flera år, når en viktig milstolpe när de nya gatuanslutningarna, det vill säga Industrigatans tunnel och en del av Lokvägen, öppnar för biltrafik tisdagen den 8 oktober.

Byggarbetet i Mellersta Böle, som har pågått i flera år, når en viktig milstolpe när de nya gatuanslutningarna, det vill säga Industrigatans tunnel och en del av Lokvägen, öppnar för biltrafik tisdagen den 8 oktober 2019.

När man kör söderifrån längs Nordenskiöldsgatan öppnar sig Lokvägen norrut mot en ny väg under Tripla. Norr om Tripla löper den nya delen av Lokvägen väster om banan fram till Stora Smedjan på Bölegatan. 

Majoriteten av trafiken i korsningen mellan Lokvägen och Bölegatan vid Stora Smedjan flyttar till Lokvägen. Korsningen får trafikljus. Förkörsrätten ändras så att de som kommer från Bölegatan måste väja.

Rutterna för fotgängare och cyklister förblir på sina nuvarande platser i början av oktober, och de nya rutterna öppnar den 17 oktober, då även Tripla öppnar.

Rutterna för fotgängare och cyklister öppnar senare än rutterna för biltrafik, framför allt på grund av säkerheten och färdigställandet av Tripla. I början av oktober behövs gatuområden runt Tripla för varutransporter och för byggarbetsplatsens behov fram till det att köpcentret, den nya stationen och kollektivtrafikterminalen öppnar den 17 oktober.

”Över tre tusen personer arbetar i området. De arbetar dygnet runt med att färdigställa och inreda lokalerna samt flytta varor till köpcentret”, berättar Päivi Ahlroos, projektchef för områdesbyggnadsprojektet i Böle.

I början av oktober testas också trafikledningssystem såsom bommar och system som anknyter till underfarten under Tripla. 

Infarterna till Triplas parkeringshus finns på Firdogatan och Böletorngränden och öppnar den 17 oktober.

Kollektivtrafikterminalen i Böle, det vill säga buss- och spårvagnshållplatserna på Böle bro utanför Böle station, tas i bruk på småtimmarna torsdagen den 17 oktober. I början används tillfälliga rutter eftersom arbetet på området utanför stationen inte har slutförts helt.

Viktiga datum i Böle

8.10. Den nya delen av Lokvägen och Industrigatans tunnel öppnar för trafik.
17.10. Tripla och rutterna för fotgängare och cyklister öppnar.
17.10. Den nya stationen i Böle öppnar.
17.10. Kollektivtrafikterminalen i Böle, det vill säga buss- och spårvagnshållplatserna utanför stationen, tas i bruk.
21.10. De nya rutterna för kollektivtrafiken tas i bruk.
21.10. Det västra nya spåret, spår 11, tas i bruk vid Böle station.

Nya rutter för fotgängare i Böle från och med den 17 oktober

Nya rutter för cyklister i Böle från och med den 17 oktober

Nya rutter för biltrafik i Böle från och med den 8 oktober

Böle station, köpcentret Tripla och musikmuseet Fame öppnas den 17 oktober