Gardesjägarregementet kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna

Östersundom
27.11.2019
Trupper från Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 i Nyland. Övningstrupperna rör sig i Helsingfors inom områdena Östersundom, Dammen, Kasåkern, Sandhamn och Nordsjö och i Sibbo. I truppernas utbildning används övningsammunition, som kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna 25.11.-3.12. dagligen klockan 7.00–24.00.

Trupper från Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 i Nyland. Övningstrupperna rör sig i Helsingfors inom områdena Östersundom, Dammen, Kasåkern, Sandhamn och Nordsjö och i Sibbo. I truppernas utbildning används övningsammunition, som kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna 25.11.-3.12. dagligen klockan 7.00–24.00.

Trupperna bär stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningen kan även uppträda i civila kläder. Personalen använder gula reflexvästar i huvudstadsregionen. Styrkan på de trupper som övar i Nyland är ca 800 soldater och består av beväringar, reservister och anställda.  

Huvudkrigsövningens målsättningen är att tillsammans med Gränsbevakningsväsendet öva användningen av Försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor samt beredskapen att reagera på situationer som uppkommer snabbt i Sydöstra Finland.

Läs mera
Försvarsmakten