All tung trafik till och från Västra hamnen flyttas till Stillahavsgatan från och med 13 januari

Busholmen
20.12.2019
Den tunga fordonstrafiken till och från Västra hamnen i Helsingfors leds från och med 13 januari 2020 via Stillahavsgatan. Personbilsförarna bör välja Västrahamnsgatan.

I fortsättningen sker både ut- och inkörning via korsningen av Riogatan och Stillahavsgatan. Genom förändringen uppnås Helsingfors stads mål, då den tunga trafiken till och från hamnen kör en så kort sträcka som möjligt genom Busholmens bostadsområden.

I och med detta arrangemang ökar inte mängden tung trafik till hamnen, men vänteområden för den tunga trafiken försvinner helt och hållet från Busholmen. Långtradare och trailers tas emot i hamnen under några timmar långa tidsperioder för att i väntan på att få köra ombord på fartyget stå på kajen innanför det inhägnade hamnområdet.

Den tunga trafiken i Västra hamnen kör in och ut via korsningen avRiogatan och Stillahavsgatan.

De nya tillvägagångssätten har krävt nya trafikarrangemang både i gatunätet och på hamnområdet. Helsingfors stad ändrar i december korsningen av Riogatan och Stillahavsgatan till en droppformad rondell. Innanför hamnområdet installeras nya incheckningsportar med tillhörande system och väntefiler placeras på kajområdet. Incheckningen flyttas till den nya platsen under veckoslutet innan ruttändringarna utförs, då det är lite mindre tung trafik till hamnen jämfört med vardagar.

Västrahamnsgatanär en bra rutt för personbilsförare

Fartygspassagerarnas personbilar leds till och från hamnområdet via korsningen av Västrahamnsgatan och Stillahavsgatan. Personbilsförare som använder Västra hamnen kan istället för Stillahavsgatan som används av den tunga trafiken även välja den lugnare rutten längs med Västrahamnsgatan.

För personbilsförare som använderVästra hamnen lönar det sig att i fortsättningen köra via Västrahamnsgatan.

Helsingfors är Europas livligastepassagerarhamn för utrikestrafik. År 2018 färdades 12,1 miljoner passagerarevia Helsingfors Hamn. Helsingfors Hamn är även Finlands ledande allmänna hamnför utrikeshandel. År 2018 transporterades sammanlagt 14,7 miljoner ton varorvia hamnen, bland annat dagligvaror, skogsindustrins produkter, maskiner ochapparater. Hamnen betjänar huvudstadsregionens och hela landets näringsliv ochvälmående och har märkbara positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen.År 2018 var Helsingfors Hamn Ab:s omsättning 97 miljoner euro.