Europeiska kemikaliemyndigheten flyttar till Docksstranden

Uutta Helsinkiä
2.1.2020
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA flyttar i början av 2020 från Annegatan till nya lokaler som byggs i Docksstranden. ECHA är en av EU:s största byråer och har till uppgift att främja trygg användning av kemikalier inom Europeiska unionen.

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA flyttar i början av 2020 från Annegatan till nya lokaler som byggs i Docksstranden. ECHA är en av EU:s största byråer och har till uppgift att främja trygg användning av kemikalier inom Europeiska unionen.

Kemikaliemyndighetens nya verksamhetslokaler består av två byggnader. Den ena är den gamla dockans maskinverkstadshall, som har renoverats fullständigt. Det egentliga kontorshuset är ett nybygge som delvis byggs ovanpå den gamla träverkstaden. 

Europeiska kemikaliemyndighetens verksamhetshus i åtta våningar, som Skanska har utvecklat och byggt, står alldeles i hjärtat av Docksstranden på Docksgatan 6. Inuti byggnaden kvarstår, som en del av den nya byggnaden, ett gammalt snickeri i rött tegel, vars exteriör är skyddad. Dessutom har den skyddade gamla maskinverkstadsbyggnaden strax intill renoverats fullständigt. I maskinverkstadsbyggnaden finns snart ett mötes- och evenemangscentrum. Mellan de två byggnaderna har också en gångförbindelse byggts. L-Arkitekter Ab har ansvarat för arkitekturplaneringen av byggnaden.

Alla cirka 600 anställda vid ECHA flyttar till de nya lokalerna. Dessa har planerats för att bli flexibla, öppna och ljusa. I huset kommer det att finnas bland annat lokaler för besökare, samt en personalrestaurang. Fasaden följer stilen för Docksstrandens gamla industribyggnader i rött tegel. Kemikaliemyndighetens gamla lokaler på Annegatan byggs om till ett Scandic konferenshotell.

”Vi är mycket glada över att få vara en del av utvecklandet av den kulturhistoriskt värdefulla Docksstranden. Våra moderna och ekologiskt hållbara verksamhetslokaler skapar gynnsam stadsbild både för våra anställda och för alla de tusentals internationella besökare som vi årligen tar emot. Att de gamla industribyggnaderna ges ett nytt liv är beskrivande för myndighetens arbete: vi bygger ny kompetens på ett stadigt kunskapsunderlag. I dag vet vi mer om de kemikalier som används i Europa, och den här informationen hjälper oss skydda människor och miljö från kemikaliernas skadeverkningar”, tackar ECHA:s verkställande direktör Bjorn Hansen.

ECHA:s nyalokaler har gjorts till ett nytt imponerande landmärke på Docksstranden. Foto:Antti Pulkkinen.

Docksstrandenöppnas för helsingforsarna

Bredvid kemikaliemyndigheten byggs som bäst nya hem för 400 helsingforsare. Nybyggandet förändrar området, som tidigare har varit stängt och huvudsakligen använts för varvsfunktioner. De gamla industribyggnaderna byggs om till kontors-, affärs- och kulturlokaler. Docksstrandens egenartade atmosfär kommer att bestå av dockans historia, småbåtshamnen och kryssningsfartygen i passagerarhamnen.

”Europeiska kemikaliemyndighetens verksamhetslokaler är det första projektet som färdigställs i Docksstranden, vars ombyggnad öppnar ett gammalt industriområde i innerstaden för invånare och besökare. Genom att erbjuda en fungerande stad som plattform för en aktör såsom ECHA förbättrar vi samtidigt vårt renommé och vår förmåga att locka de bästa förmågorna och idéerna också från övriga världen till Helsingfors”, säger områdesbyggnadschef Kari Pudas.

Byggandet av gatorna i området är i full gång. Förnyandet av Docksgatan blir klart under sommaren 2021 och tvärgatorna anläggs i takt med husbyggandet. I strandens kajområde byggs en strandpromenad med kaféer, restauranger och historiska fartyg. Ombyggnaden av Docksstranden gör också Sandvikspiren livligare.

Docksstranden ska bli klar före utgången av år 2026.

Information om Docksstranden: https://www.uuttahelsinkia.fi/sv/artholmen-och-docksstranden
Information om kemikaliemyndigheten: https://echa.europa.eu/sv/home