Cygnaeus-enhetens skolbyggnad på Bangatan 8 ska renoveras

Centrum
13.1.2020
Helsingfors stad har inlett beredningen av ett renoveringsprojekt för Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhetens skolbyggnad (Bangatan 8). Om projektet framskrider enligt planerna inleds renoveringsarbetet sommaren 2022, och den renoverade skolbyggnaden tas i bruk igen i januari 2024.

Helsingfors stad har inlett beredningen av ett renoveringsprojekt för Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhetens skolbyggnad (Bangatan 8). Om projektet framskrider enligt planerna inleds renoveringsarbetet sommaren 2022, och den renoverade skolbyggnaden tas i bruk igen i januari 2024.

Staden har planerat att skolan under tiden 7/2022–12/2023 flyttar till tillfälliga lokaler som byggs på adressen Havsstranden 10. Tidtabellen preciseras senare.

Skolbyggnaden blev färdig 1910. I renoveringsprojektet strävar man efter att med respekt för byggnadens särdrag utveckla lokalernas och gårdens funktion, trivsel och trygghet samt förbättra byggnadens tekniska skick och energieffektivitet.

Större renoveringar görs i stadens skolor och daghem med ca 20–40 års mellanrum, eftersom byggnaderna slits. Därtill utförs underhållsåtgärder och mindre förnyelser enligt behov

Beredningen av renoveringsprojektet har inletts med insamling av basdata för den egentliga planeringen.