Byggandet i Busholmen halvvägs

Busholmen
17.2.2020
Byggandet av det nya Busholmen inleddes på allvar strax efter att rockstjärnan Madonna i augusti 2009 hållit sin konsert inför 85 000 åskådare där. Det var den största popmusikhappening som dittills hade ordnats i Norden. Sedan dess har det hänt mycket i Busholmen. Under 2010-talet färdigställdes sammanlagt 5 120 bostäder i området. Därutöver inleddes år 2019 byggandet av ytterligare 1 022 bostäder, som ännu pågår. I planerna för de närmaste åren ingår även att börja bygga 800 bostäder per år. Av bostadshusen har uppskattningsvis 43 procent blivit färdiga, medan ytterligare 14 procent är under byggnad.

Byggandet av det nya Busholmen inleddes på allvar strax efter att rockstjärnan Madonna i augusti 2009 hållit sin konsert inför 85 000 åskådare där. Det var den största popmusikhappening som dittills hade ordnats i Norden.

Sedan dess har det hänt mycket i Busholmen. Under 2010-talet färdigställdes sammanlagt 5 120 bostäder i området. Därutöver inleddes år 2019 byggandet av ytterligare 1 022 bostäder, som ännu pågår. I planerna för de närmaste åren ingår även att börja bygga 800 bostäder per år. Av bostadshusen har uppskattningsvis 43 procent blivit färdiga, medan ytterligare 14 procent är under byggnad.

För närvarande har ”nya sidan” i Busholmen ca 8 300 invånare. Antalet kommer att fördubblas fram till år 2030, då Busholmen uppskattas ha sammanlagt omkring 20 000 invånare. Då är Busholmen större än till exempel enskilda städer såsom Fredrikshamn eller Nådendal.

Busholmenungdomlig stadsdel

Vanligaste bostaden i Busholmen är tvåorna, som idag utgör ca 40 procent av bostadsbeståndet. Ettorna och treorna utgör 20–25 procent vardera. Jämfört med Helsingfors överlag är Busholmen en ungdomlig stadsdel: hälften av invånarna är mellan 20 och 39 år gamla, och rentav tre fjärdedelar under 45-åringar. På detta inverkar även det faktum att det finns många studentbostäder i området.

Modersmålsfördelningen är 79 procent finskspråkiga, 8 procent svenskspråkiga (lite över stadsmedeltalet), och 13 procent med annat modersmål.

Redan nu är basservicen i Busholmen mångsidig – och mera är att vänta. Där finns idag sex daghem, och ytterligare två planeras. I fjol öppnade en komplett grundskola (åk 1–9) i Busholmen. År 2023 eller 2024 öppnar en skola till vid Melkökajen.

Spårvägsnätet i Busholmen är omfattande, med tre linjer. Motions- och idrottsservicen förbättrades i fjol, då första delen av idrottsparken och en tillfällig idrottshall blev färdiga. En övertryckshall förestådd av juniorfotbollsklubben PPJ börjar anläggas våren 2020, och idrottslokalerna och simhallen i Bunkern blir enligt preliminär tidtabell färdiga år 2023. Också ett bibliotek finns det i Busholmen.

”Vi är särskilt glada över att staden lyckats få servicen att hänga med i den stora folkökningen,” konstaterar en nöjd Outi Säntti, chef för områdesbyggprojektet för Västra hamnen. ”Utbudet av offentlig service i Busholmen, såsom daghemmen, skolorna, kollektivtrafiken och idrottsparken, är ovanligt stort för ett område som ännu är under byggnad.”

Helsingfors stad investerar nästanen halv miljard i Busholmen

Åren 2008-2019 investerade staden sammanlagt ca 230 miljoner euro i Busholmen, och investeringar om ytterligare sammanlagt ca 200 miljoner euro är planerade. Till de största infrastrukturbyggena inom nära framtid hör byggandet av Atlantbron 2019–2021, norra delen av Godahoppsparken (färdig 2021), skolan Melkinlaiturin koulu 2023–2024 samt Utterhällsparken 2020–2021.

Till föreliggande meddelande anknyter en video som på två minuter visar utvecklingen i Busholmen under hela årtiondet. Den är tagen från skorstenen i Sundholmens kraftverk, där företaget Raksakamera haft en kamera stationerad under hela årtiondet.

Iframe not supported

Bild: Ramboll.