De aktuella planerna för centrala Helsingfors diskuteras i Grundskolan Käpylän peruskoulu den 27 februari

Förorter
24.2.2020
De aktuella trafik- och planläggningsprojekten för Kottby, Böle, Gumtäkt, Forsby och Arabiastranden presenteras i evenemanget Uutta Keski-Helsinkiä i matsalen i Grundskolan Käpylän peruskoulu den 27 februari.

Planeraren för Kottby och Gumtäkt berättar under kvällen bland annat om Barnmorskeinstitutets sjukhus vid Sofielundsgatan, planerna gällande Pohjolagatan 45 och 47 samt undervisningsbyggnaden i Lyckovägen 18.

Man söker ett nytt ändamål för Barnmorskeinstitutets sjukhusbyggnad, och målet är i första hand att bevara byggnaden. Delar av den kan dock rivas och nya hus byggas på tomten.

En svenskspråkig skola för cirka 500 elever som möjliggör en enhetlig lärstig planeras på Pohjolagatan. På samma gång skyddas bostadshöghusen i Pohjolagatan 47 och behovet av att skydda gårdområdena bedöms. Dessutom förvandlas undervisningsbyggnaden vid Lyckovägen 18 till bostäder. Samtidigt utreds möjligheten att förbättra gångförbindelserna i området.

På Tavastvägen förbättras förutsättningarna för gång- och cykeltrafik mellan Gustav Vasas väg och Annebergsvägen. Gång- och cykeltrafiken på gatan skiljs åt och hållplatserna och parkeringen på gatan arrangeras om. Samtidigt saneras gatans kommunalteknik. Byggandet sker under 2021.

Dessutom ingår expertdiskussioner i evenemanget om bland annat resultaten från Tusbyboulevardens kartenkät, förbättringen av trafiksäkerheten på Forsbyvägen, depån i Forsby samt de aktuella planprojekten för Böle och Arabiastranden.

Projekten presenteras även kortfattat i ungefär en kvart långa infosnuttar. Programmet för evenemanget finns på hel.fi/suunnitelmat. Evenemanget arrangeras på finska.

Evenemanget UuttaKeski-Helsinkiä
27.2.2020 kl. 16–19
Matsalen i Grundskolan Käpylän peruskoulu (Backasgatan 93). 

Mer om temat (på finska):

Programmet för evenemanget
Planerna för påseende
Evenemangets Facebook-sida