Byggarbetena på Bunkern fördröjs ytterligare

Busholmen
10.3.2020
Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i april 2018 att Bunkern på Busholmen ska säljas till SRV Rakennus Oy. I den före detta lagerbyggnaden och i dess nya våningar är det meningen att bygga bostäder och en simhall och idrottslokaler för allmänt bruk. Rivnings- och byggarbetena på Bunkern skulle börja våren 2020, men arbetena kommer enligt nuvarande beräkningar att kunna inledas först i slutet av året.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i april 2018 att Bunkern på Busholmen ska säljas till SRV Rakennus Oy. I den före detta lagerbyggnaden och i dess nya våningar är det meningen att bygga bostäder och en simhall och idrottslokaler för allmänt bruk. Rivnings- och byggarbetena på Bunkern skulle börja våren 2020, men arbetena kommer enligt nuvarande beräkningar att kunna inledas först i slutet av året.

Det slutliga beslutsfattandet om Bunkern, dvs. besluten om att ingå fastighetsaffären och hyresavtalet och att binda investerare vid projektet, har försvårats bland annat av att Helsingfors stadsfullmäktiges beslut om att sälja Bunkern till SRV Rakennus Oy har överklagats hos förvaltningsdomstolen genom besvär. Totalt sett är det fråga om en exceptionellt krävande avtalshelhet.

Staden har främjat projekthelheten trotsbesvärsprocessen

Det går inte att underteckna avtalen om Bunkern förrän förvaltningsdomstolen har fattat sitt beslut om de huvudsakliga besvären. Detta trots beslutet från våren 2018 om verkställighet av stadsfullmäktiges beslut och det tillstånd att verkställa beslutet som högsta förvaltningsdomstolen gav 9.10.2018. Besvären har varit anhängiga sedan maj 2018 och ett avgörande är enligt en ny uppskattning från förvaltningsdomstolen att vänta före sommaren 2020. Enligt den tidigare uppskattningen väntades ett beslut under år 2019.

Helsingfors stad har främjat genomförandet av projekthelheten Bunkern i samarbete med parterna i projektet trots att besvärsprocessen pågår. Staden har förfarit så eftersom alla rättsinstanser har konstaterat att det inte finns någonting som hindrar att stadsfullmäktiges beslut verkställs. Högsta förvaltningsdomstolen gav sitt beslut i saken 9.10.2018.

Färdigställandet av Bunkern fördröjs alltså ytterligare med åtminstone ett halvt år. Enligt det nya beräknade tidsplanen blir idrottslokalerna i Bunkern färdiga år 2023. Eftersom helheten med Bunkern blir fördröjd har det för den invidliggande grundskolan redan byggs en tillfällig idrottshall vid Busholmens idrottspark.