Smarta trafiklösningar och gatunätet som snart blir klart gör trafiken smidigare på Busholmen

Busholmen
12.3.2020
En smidigare trafik på Busholmen i framtiden utgår från smarta trafiklösningar och åtgärder i hamnen eftersom varken Västra Länkens ramp eller den underjordiska uppsamlingsgatan har fått den politiska majoritetens understöd i Helsingfors. Att gatunätet i området blir färdigt förbättrar samtidigt trafikförbindelserna.

En smidigare trafik på Busholmen i framtiden utgår från smarta trafiklösningar och åtgärder i hamnen eftersom varken Västra Länkens ramp eller den underjordiska uppsamlingsgatan har fått den politiska majoritetens understöd i Helsingfors. Att gatunätet i området blir färdigt förbättrar samtidigt trafikförbindelserna. 

Smarta trafikljus medförsmidighet i de kritiska korsningarna

Busholmen är ett försöksområde för smart trafik i Helsingfors. I området testas flera tjänster för rörligheten som gör trafiken smidigare med hjälp av nya teknologier inom ramen för snabba Mobility Lab-försök. I försöken deltar företag, forskningsinstitut, staden och invånare.

Ett viktigt Mobility Lab-försök är trafikljus som utnyttjar artificiell intelligens. Med försöket strävar man att optimera signalregleringen enligt fordonstrafikmängderna från olika håll. De smarta trafikljusen förbättrar trafikens smidighet i Busholmens kritiska helhet av sju korsningar på avsnittet från Stillahavsgatan till början av Västerleden. I forskningsprojektet avbildas trafikljusen i området genom att simulera verkliga trafiksituationer. Efter avbildningen förverkligas ändringarna i signalregleringen i trafikljusen längs rutten om simuleringarna visar att ändringarna är nödvändiga.

Nya spårvägslinjer och engång- och cykelbro förbättrar kollektivtrafiken och den interna trafiken

Busholmens gatunät är för tillfället ofullbordat på många ställen och trafiksituationen blir bättre när gatunätet blir färdigt. Atlantbron och Atlantgatan gör att de spårvägslinjer som kör runt hela Busholmen blir färdiga i början av 2021 med undantag av vändplatserna. Därefter har Busholmen tre spårvägslinjer. Ändringarna i rutterna förbättrar kollektivtrafikens servicenivå särskilt för dem som bor vid Atlantgatan. Också Västrahamnsgatan och gång- och cykelbron över gatan förbättrar den interna trafiken i området när de blir färdiga.

Dessutom kommer förlängningen av Busholmskajens tredje grupperingsfält att förverkligas. Detta blir aktuellt i mitten av 2020-talet. I samband med iståndsättningen övervägs också utbyggnad av gatuområdet som skulle göra det möjligt att öka antalet körfält för trafiken ut från Busholmen och utrymmet för gångtrafik. Detta kräver en detaljplaneändring eftersom byggarbetena skulle sträcka sig till det nuvarande vattenområdet.

Inga stora ändringar av samma storlek som den i januari förkastade planen för en ramp på Västra Länken är för tillfället under planering för Busholmens trafiklösningar på 2020-talet. Samtidigt är det bra att komma ihåg att bara en liten del av den mycket omtalade dygnstrafiken vid Västra länken utgörs av hamntrafik. När fartygen anländer blir det stockningar i området men utanför fartygstiderna är trafiken i huvudsak smidig.